Brieven

Reactie column Youp van ‘t Hek

Leg de bal bij de juiste persoon, Youp

Youp van ‘t Hek heeft afzeiken tot Kunst verheven. Hij is de nar, de luis in de pels. Dat is vaak smullen, maar zijn laatste column was een schot ver buiten de roos (Hygiënebesef, 4/10). Hij diskwalificeert daarin doodgemoedereerd 500 vertrouwenspersonen én de functie van vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen gaan niet in gesprek met de dader, zij doen geen waarheidsvinding en zij nemen geen maatregelen. Maatregelen worden genomen door het bevoegd gezag. Vertrouwenspersonen zijn er voor de melder van ongewenste omgangsvormen. Zij bieden opvang en ondersteuning. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal.

De vertrouwenspersoon staat naast de melder en hij of zij heeft de regie.

Youp, jij bent de hofnar. Dat is je vak en daar ben je goed in, maar leg de bal bij het bevoegd gezag. Bij elke leidinggevende van hoog tot laag ligt de verantwoordelijkheid dit soort gedrag aan te pakken en te voorkomen: niet bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen die hun nek uitsteken voor de beschadigden en naast hen staan verdienen beter.

Leg de bal bij iedere leidinggevende die ernstige zaken in de doofpot stopt of daders laat wegkomen met boterzachte maatregelen zoals een overplaatsing. En als iets de laatste weken is duidelijk geworden: dit gebeurt niet alleen bij Defensie. Blijf een hofnar en een luis, maar wel in de juiste pels!


Opleiding Vertrouwenspersoon