De Nieuwe Wildernis in de haven

Natuurfilm De makers van de beste natuurfilm sinds jaren, over de Oostvaardersplassen, maken een vervolg. Totaal anders: ze gaan de haven in.

Havenlandschap met meeuw, kuikens en kranen
Havenlandschap met meeuw, kuikens en kranen Foto Freek van Arkel

De succesvolle natuurfilm De Nieuwe Wildernis krijgt een vervolg dat zich afspeelt in de havens van Rotterdam en Moerdijk. De eerste editie uit 2013 kreeg een Gouden Kalf voor beste film en trok 700.000 bezoekers naar de bioscoop.

De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe is de volledige titel van de film, te produceren door EMS Films en Veldkijker. Mark Verkerk en Willem Berents zijn de regisseurs. Verkerk was ook betrokken bij de eerste film, over het dierenleven in natuurgebied de Oostvaardersplassen.

Het idee voor het vervolg komt van Willem Berents, van filmbedrijf Veldkijker. Het ontstond nadat hij voor een ander project had kunnen filmen bij Shell in Moerdijk. „Wij ontdekten daar dat de biodiversiteit extreem groot was. Ook voor ons was dat totaal onverwacht. Het vooroordeel is toch dat industrie en natuur elkaar bijten.”

Een verklaring daarvoor is dat op schrale, vaak nieuw ontgonnen terreinen ‘pioniers’ afkomen, zoals de rugstreeppad, die weer andere soorten aantrekken, aldus Berents. De haventerreinen zijn vaak ontoegankelijk en daardoor is er weinig menselijke verstoring. Natuurlijke vijanden zijn er nauwelijks, omdat ook die niet makkelijk door de omheining heen komen.

Voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een nieuwe bioscoopfilm is contact gezocht met de havenbedrijven van Rotterdam en Moerdijk. Die hebben hun medewerking toegezegd. Waar de filmmakers precies gaan draaien, is nog niet bekend. „We zijn nu locaties aan het zoeken. Het zal zeker weer bij Moerdijk zijn, maar geschikte locaties zijn ook te vinden op de Maasvlakte, de Landtong Rozenburg en bij de oude stadshavens.”

In De Nieuwe Wildernis werd de spoorlijn die door de Oostvaardersplassen loopt zorgvuldig buiten beeld gehouden. In deel 2 zullen schepen, havenkranen en productiebedrijven juist een prominente rol spelen. „We willen de afwisseling en de dynamiek tussen industrie en natuur laten zien. We tonen de omgeving zoals zij is, maar wel vanuit het perspectief van de dieren. Omdat alles voortdurend op de schop gaat, moeten die zich steeds aanpassen. Sommige soorten zijn daar erg goed in. Daar ligt de verrassing.”

De medewerking van de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk past in hun streven naar „het toevoegen van economische en maatschappelijke waarden en het realiseren van duurzame groei”, zegt operationeel directeur Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam. „De beheerders van het Havenbedrijf besteden veel aandacht aan de flora en fauna van het haven- en industriegebied. We hebben er vertrouwen in dat de film laat zien hoe natuur en industrie in de haven samengaan.”

Het is nog wel even wachten: De Nieuwe Wildernis 2 zal pas in 2020 in de bioscopen te zien zijn.