Brabant stemt in met miljoenensteun veehouders

Brabantse veehouders moeten minder vieze lucht uitstoten. Een steunpakket van 75 miljoen moet ze daarbij helpen.

Varkenshouderij in Boekel.
Varkenshouderij in Boekel. Foto Lex van Lieshout/ANP

Brabant schiet boerenbedrijven die moeten stoppen als gevolg van de strenge milieuregels te hulp. De provincie trekt 75 miljoen euro uit om veehouders te steunen op weg naar een milieuvriendelijker bedrijf. Dat is vrijdagavond besloten bij het aannemen van de begroting voor 2018, schrijft Omroep Brabant.

Brabant is al jaren bezig om de luchtvervuiling terug te dringen. Daarbij wordt ook gekeken naar de agrarische sector, omdat bedrijven waar bijvoorbeeld varkens en koeien worden gehouden veel ammoniak uitstoten. Verouderde veestallen moeten daarom vanaf 2022 voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen.

Dat stuit op weerstand van de boeren. Om de luchtvervuiling terug te dringen moeten er bijvoorbeeld luchtwassers geïnstalleerd worden in de stallen. De lucht wordt dan schoner de buitenwereld ingestuurd, maar de aanschaf en installatie van dergelijke apparaten kost voor sommige boeren enkele tonnen. Zonder steun van de provincie vrezen boeren dat ze de dure investeringen niet overleven.

Lees ook: Boeren horen bij Brabant, maar hoe lang nog?

Investeringsfonds

De financiële steun voor de boeren was voor de Provinciale Staten een belangrijke voorwaarde om de strengere eisen op te leggen. Het geld van de provincie komt bovenop de 200 miljoen euro die het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft gereserveerd voor een sanering van de varkenshouderij, met name in Brabant.

In het pakket maatregelen van de provincie komt onder andere een investeringsfonds waaruit boeren goedkoop kunnen lenen. Voor veehouders die bijzonder willen innoveren is er subsidie, maar ook boeren die willen stoppen krijgen hulp.