‘Arme Rotterdammers moet je helpen, niet straffen’

Verkiezingsprogramma PvdA Bezuinigen op buitenruimte, maar wel 60 miljoen voor de Coolsingel? Verkeerde keuzes, vindt PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann

Barbara Kathman, lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.
Barbara Kathman, lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Foto Jan de Groen

De PvdA voert met een links blok campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De partij gaat samen met GroenLinks, SP en Nida de straat op. „We willen de Rotterdammer weer perspectief bieden. Laten zien dat er écht wat te kiezen is.”

Barbara Kathmann (39 jaar) is sinds twee weken lijsttrekker voor de PvdA in Rotterdam. Het linkse blok is niet om partijen uit te sluiten bij de collegevorming, benadrukt Kathmann. „Het is een uitnodiging om mee te doen. Deze partijen delen ambities. Tegen polarisatie, voor een groene, verbonden stad.”

Haar belangrijkste doel is een eind maken aan de tweedeling in de stad. „Er zijn twee soorten Rotterdam. Het Rotterdam van de positieve lijstjes, van de artikelen in de The New York Times, van de toeristen. Maar het is ook de stad met het hoogste aantal tienerzwangerschappen van Nederland, van hoge werkloosheid en armoede.” Dat komt mede door keuzes van dit college, aldus Kathmann. „Het college heeft zich volledig gericht op het centrum, dat mooier en levendiger moet. Maar dat is voor de happy few. Veel Rotterdammers staan er nu slechter voor dan vóór de crisis.”

Ze geeft een voorbeeld. Dit college trekt 60 miljoen uit voor het opknappen van de Coolsingel, maar bezuinigt 23 miljoen op de buitenruimte. „Die keuze zouden wij niet maken.” Nog een voorbeeld: „De afvalstoffenheffing is voor iedereen omlaaggegaan, behalve voor 53.000 minima in de stad. Voor hen is de heffing gestegen omdat een vrijstelling is ingetrokken.”

Volgens haar verkiezingsprogramma wil de PvdA de tweedeling onder meer aanpakken door banen te creëren. De gemeente zelf kan meer mensen in dienst nemen voor basaal werk, vindt ze. „Bijvoorbeeld huismeesters in grote flats. Dat is fijn voor ouderen en het draagt bij aan sociale cohesie. Een uitkering kost ook geld, en elke baan is winst. Je kan ook denken aan belastingvoordelen voor mkb’ers die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen. Je moet kijken hoe je geld kan inzetten om mensen te helpen in situaties waar ze niet in willen zitten.Nu straffen we mensen die arm en werkloos zijn.”

Een ander voorstel is alle sociale huurwoningen energiezuiniger te maken. „Dat levert energiebesparing en werkgelegenheid op, en zorgt ervoor dat er een meer duurzame woningvoorraad ontstaat.” En het gemeentelijk havenbedrijf moet van bedrijven die zich willen vestigen eisen dat dit werkgelegenheid oplevert.

Kathmann wil ook sterker optreden tegen arbeidsdiscriminatie. „De afgelopen vier jaar is de stad uit elkaar gespeeld. Arm-rijk, centrum-wijken, ook de verschillende culturen. De PvdA wil bij overheid en semi-overheid quota die verplichten een minimumaantal mensen in dienst te hebben met een migratie-achtergrond. Als je als gemeente een afspiegeling wil zijn van de stad en je weet dat er gediscrimineerd wordt, moet je dgewoon maatregelen nemen.”