Rabobank financierde mestfraudeurs in Brabant

Mest Fraudeurs sjoemelen met mest en vervuilen het grondwater in Noord-Brabant en Limburg. Rabo bleef ze financieren.

De Peel, deze week. In Oost-Brabant en Noord-Limburg wordt de meeste mest van Nederland geproduceerd.
De Peel, deze week. In Oost-Brabant en Noord-Limburg wordt de meeste mest van Nederland geproduceerd. Foto Merlin Daleman

Rabobank financierde afgelopen jaren transporteurs en handelaren in dierlijke mest terwijl de bank wist dat deze bedrijven zich stelselmatig schuldig maakten aan fraude met mest.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Hier leven de meeste varkens en kippen van Nederland, wordt de meeste mest geproduceerd en zijn de samenhangende milieuproblemen het grootst. In plaats van milieuverantwoord te verwerken wordt op grote schaal mest illegaal op weiden en akkers uitgereden. Daardoor is het grondwater ernstig vervuild. Waterwinputten waren ook vervuild, maar het water daaruit wordt gezuiverd voor het consumenten bereikt.

Boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Brabant en Limburg frauderen op grote schaal met mest. Lees ons onderzoeksverhaal: Het Mestcomplot.

Rabobank is in deze regio met meer dan twintig kantoren de grootste geldschieter. Regiokantoor Rabobank Peelland-Zuid trad op als bankier van een van de bekendste mestfraudeurs van Nederland, Anthony van den B. uit Lierop. Hoewel de transporteur en zijn bedrijven in opspraak waren, en de overheid de transporteur verdacht, bleef de bank financieren. Van den B. staat inmiddels in hoger beroep terecht voor het hof Den Bosch.

Uit documenten die NRC heeft, blijkt dat de bank pas in mei 2012 het krediet opzegde van het belangrijkste bedrijf van Van den B. Dat was twee jaar nádat de transporteur was gearresteerd en door het ministerie van Economische Zaken beslag was gelegd op zijn goederen, en één jaar nadat de man door de rechtbank veroordeeld was tot een geldboete en een voorwaardelijke celstraf.

‘Krediet nooit opgezegd’

Een ander regionaal kantoor, Rabobank Oss Bernheze, financierde mestfraudeur Willy K. in Heeswijk ondanks versluierende bedrijfsconstructies, faillissementen, boetes en een veroordeling. De eigenaar zat in 2014 negen maanden vast wegens mestfraude met een transportbedrijf dat in de regio werkte, maar geregistreerd stond in de Amerikaanse staat Delaware.

In dit geval bleef Rabobank tot het einde toe financieren, bevestigt transporteur Willy K. „De kredieten zijn nooit opgezegd. Ook nadat ik in de cel gezeten had en failliet gegaan was, zijn ze bij mijn nieuwe mestbedrijven ingestapt.” Volgens de transporteur had de bank inzicht in zijn bedrijfsstructuur. Zijn laatste onderneming ging in 2016 failliet. Rabobank meldde zich daarna als schuldeiser bij de curator.

Geen commentaar

Rabobank wil niet reageren. „Zoals bekend gaan we niet in op vragen die betrekking hebben op individuele klantsituaties. Ook op kwesties die - om welke reden dan ook - aanhangig zijn bij de rechter geven we geen commentaar”, staat in een verklaring.

Ook op algemene vragen geeft de bank geen antwoord. „De ervaring leert dat een algemeen gegeven reactie die in een specifieke context wordt geplaatst, door media en lezers toch kan worden geïnterpreteerd als een reactie op die specifieke situatie. Dat willen we voorkomen.”

Banken kunnen klantrelaties beëindigen als een klant zich inlaat met activiteiten die de bank, of de reputatie van de bank, kunnen schaden. „Van geval tot geval wordt bekeken of en zo ja, in welke mate dit aan de orde is”, aldus Rabobank.

NRC publiceerde zaterdag de resultaten van het onderzoek dat afgelopen maanden is gedaan in de grootste mestregio van Nederland: Het Mestcomplot.

Correctie (10 november 2017): in dit bericht werd eerst vermeld dat naast het grondwater ook het drinkwater ernstig is vervuild door het illegaal uitrijden van mest. Dat klopt niet. De waterwinputten waren weliswaar vervuild, maar werden voor het water consumenten bereikte gezuiverd.