Bedrijven in het grootste mestgebied in Nederland

Mesthandel in kaart Deze bedrijven waren in 2016 en 2017 belangrijke spelers in de mestsector in Zuidoost-Nederland. Van de 56 transporteurs, handelaren, verwerkers en bemiddelaars van dierlijke mest is 64 procent (36) door NVWA of OM beboet, verdacht of veroordeeld. De veehouderijen die de mest produceren zijn niet weergegeven. Ook van hen is een deel beboet of veroordeeld.

Klik op de nummers in de kaart voor een beschrijving van de bedrijven:

Lees hier ons onderzoek naar het gemak waarmee mestfraude wordt gepleegd. NRC ging op pad met een chauffeur en zag hoe boeren, transporteurs en mesthandelaren frauderen, sprak met tientallen betrokkenen en bracht de fraudenetwerken in het grootste mestgebied van Nederland in kaart.

1 A. van Dommelen Transport BV in Esbeek (Brabant)

Transport Handel Verwerking

Dit bedrijf is door de NVWA in 2016 vaker beboet voor, onder meer, het niet opmaken van vervoersdocumenten, geen vooraanmelding van exportritten en niet op de juiste wijze bemonsteren. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het bedrijf boetebeschikkingen ontvangen van in totaal 83.400 euro in 2015-2017. Zusterbedrijf Clean Minerals Bio Energy BV, een biogasinstallatie, in Esbeek, kreeg van RVO 25 miljoen euro subsidie. Ad van Dommelen: „Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aanzegging tot een boetebeschikking. Er is helemaal niks aan de hand. Ik heb een goede naam bij de NVWA. De opgelegde boetes van de NVWA waren allemaal onterecht. Er zijn geen slordigheden en er is niet één verbaal dat terecht is. Van die 25 miljoen euro subsidie heb ik nog niets ontvangen.”

2 Agra Service Nabuurs VOF in Overloon (Brabant)

Transport

Dit bedrijf van de familie Nabuurs rijdt met zeven vrachtwagens. Het is beboet voor overtredingen van de Meststoffenwet. Door de NVWA ook verdacht vanwege hoge gehaltes fosfaat in zijn mestmonsters. Om die reden kreeg Nabuurs in november 2015 een voorafmeldplicht. Het bedrijf moest transporten voortaan vooraf aanmelden (zie Loonbedrijf Gebr. Nooijen BV). Vervolgens ontving Nabuurs boetes van duizenden euro’s omdat daar niet aan voldaan werd. „Nadat we bezwaar hebben gemaakt is een schikking getroffen met de NVWA”, vertelt Wilma Nabuurs. „Sommige controleurs van de NVWA willen overigens alleen maar scoren. In de sector wordt voor die mensen gewaarschuwd. Als zij gezien worden in hun auto dan gaat er al een appje rond, met een waarschuwing dat de controleur daar en daar gesignaleerd is. Maar de meeste controleurs zijn vriendelijk. Er zijn altijd fraudeurs geweest in onze sector. Ik herinner me nog een bedrijf dat in vijf jaar tijd groeide van één naar vijftien vrachtwagens. Daar klopte niks van. Dat moest via fraude verkregen zijn. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wij hebben het altijd keurig willen doen.

Op een gegeven moment werden wij door boeren onder druk gezet om te sjoemelen met de mestscheiding. Daar hebben we ons toen uit teruggetrokken. Met die mestscheiding wordt om het leven gefraudeerd. En kleine rijders worden daarin meegezogen. Die krijgen geen vracht als ze niet aan de fraude meedoen.”

3 Agrafarm BV in Someren (Brabant)

Transport Handel Verwerking

Achter dit mestbedrijf staat de Stichting Agrafarm die bestuurd wordt door Geert G., Bart R. en Anthony van den B. Samen met nog vijf familieleden en kennissen zijn zij verdachten in de lopende rechtszaak rond mestfraude van bedrijven van de notoire mestfraudeur Anthony van den B. in Lierop. Het gaat om deelname aan een criminele organisatie, witwassen en overtreding van de Meststoffenwet. Agrafarm is opgericht nadat justitie andere BV’s van Anthony van den B. had aangepakt. Van den B. en zijn entourage hadden een netwerk van veertig bedrijven en stichtingen in binnen- en buitenland, tot mei 2012 gefinancierd door de Rabobank. Al in 2009 werd door de overheid beslag gelegd wegens het niet betalen van boetes. In 2010 deed het OM een inval. Van den B. en zijn vader werden in 2011 door de rechtbank Den Bosch veroordeeld tot geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie maanden. Van den B. is persoonlijk failliet verklaard. Inmiddels is er in mei 2017 weer een nieuw bedrijf, VDB Lierop BV, nu voor de „handel in agrarische producten”. Dit bedrijf staat op naam van de 74-jarige moeder van Van den B.

4 Agrarische Productenteelt- en handel de Betuwe BV/Triwab BV in Bemmel (Gelderland)

Handel

Dit zijn bedrijven van Niels L. (24), de bekendste mestfraudeur van Nederland. Hij was eerder actief met een ander bedrijf in Zuidoost-Nederland. In 2013 is deze BV failliet verklaard. Niels L. fraudeerde stelselmatig door op grote schaal mest uit te rijden, waarbij de Meststoffenwet werd omzeild. Vanwege deze fraude legde de NVWA een reeks boetes op. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven veroordeelde Niels L. en zijn bedrijven in 2014 tot een boete van bijna acht ton. In het NVWA-onderzoek werden ook 5000 boetes opgelegd aan 40 mestvervoerders en 140 afnemers van mest die met Niels L. samenwerkten. Door de rechtbank Gelderland werd de mesthandelaar in 2014 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete wegens flessentrekkerij. Hij ging in hoger beroep. In 2015 is Niels L. persoonlijk failliet verklaard. In een reactie zegt hij „nooit veroordeeld” te zijn voor mestfraude. „Ik heb ook geen acht ton moeten betalen. U moet uw huiswerk beter doen.” Of hij dan helemaal niet veroordeeld is? „Misschien eens voor een verkeersdelictje.” Is hij weer actief in de mesthandel? „Daar zie ik de relevantie niet van in.”

5 Agro America BV/VP Systems BV in America (Limburg)

Handel Verwerking

Dit bedrijf van Theo Willems mag volgens de vergunning 200.000 ton drijfmest per jaar verwerken van 130 varkenshouders uit de regio. Agro America is ‘gepakt’ door de NVWA voor het oppompen van mest zonder te verhitten en voor het vermengen van slachtafval met mest. Het bedrijf was enige tijd zijn erkenning kwijt en heeft die nu deels terug. In 2017 en 2016 waren er boetes vanwege het niet naar waarheid invullen van vervoersdocumenten, wegens niet volledig invullen van documenten (5600 euro) en 26 keer niet op juiste wijze nemen van mestmonsters (8400 euro boete). Zoon Henk Willems, die het bedrijf leidt: „We hebben 3.500 mesttransporten per jaar. Als opdrachtgever worden we zwaar afgerekend op de fouten van de transporteurs die voor ons mest rijden. Zo kregen we in 2016 50 keer een boete van 130 euro omdat er op documenten geen handtekening stonden. Ze hebben de hele boekhouding uit 2013 doorgeplozen. Dat zijn menselijke fouten, dat is geen ‘lucht rijden’ of stiekem zonder gps rijden, wat ik echt frauduleus vind.” De familie heeft ook VP Systems BV, een bedrijf in filtratietechnieken in de mestverwerking. Het verwerkt mest tot zuiver water, een vloeibaar kunstmestconcentraat en een dikke fractie. Een ander mestverwerkingsbedrijf van de familie, Agrosaar America BV, kreeg geen vergunning van gemeente Oss. „Een criminele gemeente”, volgens Henk Willems. „Ze zouden eerst een vergunning geven maar die toezegging werd daarna ingetrokken.”

6 Agro Limburg BV in Sevenum (Limburg)

Transport Handel Verwerking

Dit bedrijf van Wim van Horck en John Hendriks is sinds 1997 actief in de export van dierlijke mest naar Duitsland en Frankrijk. Tussen 2015 en 2017 is Agro Limburg vaker beboet door de NVWA wegens het niet naar waarheid opmaken van vervoersdocumenten en het niet op de juiste wijze bemonsteren. John Hendriks: „Dat waren bij ons allemaal pietluttige dingen. Vergelijkbaar met een parkeerbon. Geneuzel. Wie rijdt er niet eens door rood?” John Hendriks is lid van het bestuur van de sectie meststoffendistributie van Cumela, de brancheorganisatie van de mesttransporteurs.

7 Agro Works BV/Mestdistributie J. van Leijsen BV in Poortvliet (Zeeland)

Handel

Dit zijn bedrijven van Joop van Leijsen, die in 2017 veroordeeld is tot een bestuurlijke boete omdat zijn onderneming geen verantwoording kon afleggen over de afvoer en de afnemers van mest met daarin 77.751 kilo fosfaat. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven achtte Van Leijsen schuldig aan het feitelijk leiding geven aan de overtreding. Boete: 45.000 euro. Heeft drie mestscheiders. Van Leijsen is bestuurslid van de sectie meststoffendistributie van Cumela, de brancheorganisatie van de mesttransporteurs. Naar eigen zeggen in 25 jaar „drie of vier keer” beboet door de NVWA. Van Leijsen heeft besloten om er openlijk over te praten en vindt dat de sector in de spiegel moet kijken. Er moet een gedragsverandering komen. Leijsen: „Niemand praat er graag over. Toch moet er gepraat worden want dat is het enige dat helpt. Weet je wat ik heel erg vind? Als ik straks 70 jaar ben en ik zit in een bejaardenhuis, dan vragen mensen wat je heel je leven gedaan hebt. Dan zeg ik dat ik de hele tijd bezig geweest ben met het mestoverschot. En dan vragen die mensen: En, heb je het opgelost? Nee, dat lukt nooit, moet ik dan zeggen. Dat vind ik gewoon erg. Ik kan niet begrijpen dat we dat probleem niet met z’n allen uit de wereld willen hebben.”

8 Bela Biogas BV in Ysselsteyn (Limburg)

Verwerking

Deze bio-vergistingsinstallatie en mestverwerker maakt sinds 2014 onderdeel uit van de Bela Group met hoofdkantoor in Venlo. In de installatie in Ysselsteyn wordt mest vermengd met afval vergist, en zo groene stroom opgewekt. Met de restwarmte die ontstaat bij het vergisten wordt mest gehygiëniseerd (verhit) zodat het geëxporteerd kan worden.

De politie deed in oktober 2017 een inval bij het concern. Afvalstoffen zouden zijn ‘omgekat’ naar mest met hulp van valse vervoersdocumenten. Het OM heeft Bela Group en nog vier bedrijven, waaronder de bio-vergistingsinstallatie, als verdachten aangemerkt. Ook twee bestuurders worden verdacht. De verdenkingen zijn valsheid in geschrifte, het vervoer van afvalstoffen in strijd met de Milieuwet en het handelen in strijd met de omgevingsvergunning. Afgelopen vier jaar zou drie keer zoveel afval en dierlijke mest verwerkt zijn als de 34.000 ton die is toegestaan volgens de vergunning. Eén van de bestuurders is ook verdachte in een ander strafonderzoek naar oplichting van de RVO. Hij zou betrokken zijn bij het aanvragen van subsidie voor een mestverwerker die is in werkelijkheid vermoedelijk nooit werd geleverd.

Bela Group kreeg een subsidie van maximaal 17 miljoen euro voor het opwekken van duurzame energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Bela Group (omzet 72 miljoen euro in 2016) is een middelgroot bedrijf. Het concern handelt in diervoeders, verwerkt mest en afval, heeft varkensbedrijven en is actief in de transportsector. Bela Group heeft bedrijven en deelnemingen in Nederland, België, Duitsland en Polen.

Bela Group ontkent de verdenkingen. Directeur Dick Kroot: „Wij herkennen ons niet in het beeld dat fraude zou zijn gepleegd. Natuurlijk doen we wel onderzoek naar het verleden. Ik ben zelf pas sinds augustus 2017 in dienst hier. Wat wel juist is, is dat er meer producten zijn aangevoerd dan de vergunning toestaat. Daarom ligt die aanvoer nu ook stil.”

9 Comgoed BV in Dirksland (Zuid-Holland)

Handel

Dit compostbedrijf werd in 2017 veroordeeld tot een boete van 47.100 euro wegens overtreding van de Meststoffenwet. Het ging om 307 onjuiste vervoersdocumenten van organische meststoffen (compost en zuiveringsslib). Mede-eigenaar Frank F. kreeg zelf ook een geldboete van 47.100 euro, waarvan 23.550 euro voorwaardelijk. Comgoed biedt klanten een mix aan van mest en compost. Via een andere vennootschap nam Frank F. mest af uit Zuidoost-Nederland, onder meer van Van den Biggelaar, Van Leijsen, Vlastuin en Aalbers. Frank F: „Wij zijn in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling omdat we het er niet mee eens zijn. Ons probleem is dat we afhankelijk zijn van de juiste informatie van boeren. Als die niet klopt, blijken wij dus verantwoordelijk te zijn. De spelregels zijn gewoon niet duidelijk.”

10 Cultuurtechnische Werken Van Gog BV in Liessel (Brabant)

Transport Bemiddeling

Dit bedrijf van Leo van Gog (72) rijdt met acht vrachtwagens vooral kippenmest naar mestverwerking en champost naar Duitsland. Van Gog deed vroeger zaken met mestfraudeur Niels L. Leo van Gog: „ Dat het een fraudeur was, daar kwam ik pas achteraf achter. Er zijn meer rotte appels. En die zijn rotter gemaakt door de overheid die onvoldoende en te langzaam optreedt. Ze moeten er veel korter op zitten. Als ze weten dat er hoge fosfaatgehaltes zijn die niet kunnen kloppen, dan moeten ze niet dralen. Ik was schatrijk als ik de boetes had kunnen innen die zijn uitgeschreven maar nooit zijn voldaan omdat ze onvoldoende bewijs hadden of omdat het bedrijf snel failliet is gegaan. Bij mij hebben ze ook wel eens gevonden dat een postcode van de losplaats niet correct was. Ik heb wel eens een kleiner boetebedrag betaald.”

11 Den Ouden Groep/Ferm-O-Feed BV in Schijndel (Brabant)

Transport Handel Verwerking

Dit compost- en mestconcern van de familie Den Ouden heeft meerdere bv’s, waaronder Ferm-O-Feed BV dat mestkorrels uit kippen- en koeienmest produceert. Den Ouden in Helmond kwam in het nieuws met berichten over stankoverlast en de vervuiling van oppervlaktewater. Zo liep in 2017 ammoniakachtige stof weg in de rivier de Aa waardoor de rioolwaterzuivering moest worden stilgelegd en doorgespoeld. Den Ouden hing ook een last onder dwangsom boven het hoofd vanwege geurhinder. Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant zorgt het bedrijf al tien jaar voor stankoverlast in de omgeving. Den Ouden gaat onderzoek verrichten naar maatregelen om de geurhinder te verminderen.

12 Eraspo BV in Heusden (Brabant)

Transport Handel

Dit bedrijf van de familie Swinkels doet vooral in pluimveemest. Het is een „schoon” bedrijf zeggen meerdere bronnen in de sector. Directeur Sjef Swinkels was lid van het bestuur van de sectie meststoffendistributie van Cumela, de brancheorganisatie van de mesttransporteurs. Swinkels (63): „Wij laten ons niet in met fraude, ook al zie ik het om mij heen gebeuren. Onder mesthandelaren valt de fraude denk ik nog mee. De grootste problemen doen zich voor bij transporteurs. Die worden onder druk gezet door boeren die willen frauderen. Die gooien meer fosfaten op hun land dan is toegestaan en dan eisen ze dat de transporteur iets regelt. Daar komt nog bij dat de overheid veel te weinig controleert. Ze hebben vier ambtenaren in Brabant, Limburg en Zeeland die de boeven op het rechte pad moeten houden. Dat lukt niet. Vroeger waren het er vijftien. De NVWA doet wel aan digitale controle, maar achter je computer vang je geen boeven. Het is dus echt een probleem van te weinig geld en te weinig mensen. De overheid heeft met de voortdurende bezuinigingen op de NVWA de fraude groter gemaakt.”

13 Fleuren Fourage en Transport BV in Bergharen (Gelderland)

Transport Handel

Dit bedrijf van de familie Fleuren werd door de NVWA verdacht van het manipuleren van mestmonsters, vanwege hoge gehaltes fosfaat in mestvrachten. Het kreeg om die reden in november 2015 van de NVWA een voorafmeldplicht, transporten moest hij vooraf aanmelden. De voorafmeldplicht is bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven met succes aangevochten. De rechter sprak zich overigens niet uit over de verdenking, maar over de gevoerde procedure. Die klopte niet. (Zie Loonbedrijf Gebr. Nooijen BV). Fons Fleuren: „Behalve die ene keer hebben wij niks met de NVWA van doen. Ja, er is wel eens een postcode vergeten op een vervoersbewijs, maar verder nooit beboet dus. We hebben een goed product, bedoeld voor de export naar Frankrijk. Uit Zuidoost-Nederland halen wij hoofdzakelijk pluimveemest. Die wordt bewerkt in onze verwerkingsinstallatie in Middelharnis en gaat dan vooral richting Frankrijk.”

14 Fourage- en Mesthandel Kees Gorissen BV in Koningsbosch (Limburg)

Transport Handel Verwerking

Dit bedrijf van Kees Gorissen doet met negen vrachtwagens vooral varkensmestexport richting Duitsland. Naar eigen zeggen enkele keren beboet door de NVWA. „Gaat om kleine dingen”, aldus Gorissen. „Export niet op tijd aangemeld, monsters niet goed of juist genomen. Soms zit er in dat monsterapparaat een storing. Daar kun je dan niks aan doen. Maar het is wel 300 euro boete. Wij proberen het zo netjes mogelijk te doen. Als je dat doet, heb je ook de minste problemen met de NVWA.”

15 Gebr. Aldenzee Deurne BV/Hymekra BV in Deurne (Brabant)

Transport Verwerking

Dit familiebedrijf met twee tankwagens heeft een eigen mestverwerking via Hymekra BV. Exporteert vooral varkensmest richting Duitsland. „Wij zijn nooit beboet door de NVWA”, zegt John Aldenzee.

16 Gebr. Reintjes Mest BV/Gebr. Reintjes BV in Veulen (Limburg)

Transport Handel

Bedrijf van de broers Frank en Henk Reintjes. Wel eens boetes gehad van de NVWA? Frank Reintjes: „Hier geef ik geen antwoord op. Daar word ik niet wijzer van.”

17 Gebr. Verkooyen Distributie BV in Langeweg (Brabant)

Transport Handel

Christ, Corné en Kees Verkooyen hebben diverse BV’s. Dit bedrijf rijdt met 15 vrachtwagens jaarlijks zo’n 600.000 ton voornamelijk varkens- en rundveemest rond. Verkooyen doet tevens export en mestverwerking in een eigen mestfabriek. Gebr. Verkooyen is een van de transporteurs van het eerste uur, toen er een mestoverschot kwam. Eind jaren negentig werd het bedrijf eens veroordeeld wegens valsheid in geschrifte met mest. Kreeg afgelopen jaren incidenteel boetes van de NVWA. Christ Verkooyen: „We zijn in het verleden wel in de fout gegaan, maar dat is wel heel lang geleden. Zoiets gebeurt nu niet meer. Een snellere en betere controle van de NVWA is prima. Ze laten de boeven te lang hun gang gaan. Daar heeft de hele sector last van. Wij proberen het in elk geval eerlijk te doen.”

18 Gert Vlastuin Transport BV/Gert Vlastuin Intermediair BV in Wekerom (Gelderland)

Transport

De familie Vlastuin is actief in Zuidoost-Nederland. Het bedrijf rijdt met 25 vrachtwagens en 30 medewerkers varkens-, kippen- en rundermest, onder meer voor de export. Erwin Vlastuin: „We hebben wel eens een boete gekregen van de NVWA, maar dat was dan voor een vergeten handtekening of zoiets. Geen bijzondere zaken in elk geval. Wij houden ons graag aan de regels.”

19 Gesitrans BV/Gesitrans C2C BV in Ysselsteyn (Limburg)

Transport Handel

Dit bedrijf van Gerard Sikes rijdt met 12 wagens champost (afgedankte voedingsbodem van champignonkwekerijen) richting Duitsland en heeft tevens een champignonkwekerij. Gesitrans ontving een reeks boetes: fosfaatboekhouding klopte niet (71.000 euro boete), niet naar waarheid opgemaakte documenten (3000 euro), niet juist wegen, geen gps en monsters niet goed, illegale export. Sikes richtte in 2015 Gesitrans C2C BV op. Dit bedrijf werd opnieuw beboet met 600 euro wegens het niet houden aan de aanmeldtermijn voor export. Gerard Sikes: „Wat ik van de NVWA vind? Ze doen hun plicht. Prima dat er nieuwe maatregelen genomen worden tegen mestfraude. Iedereen leert in het leven. We hebben overigens bezwaar gemaakt tegen de boetes.”

20 Givar Agro BV in Grubbenvorst (Limburg)

Transport Handel

Givar Agro BV werkte tot 2017 vanuit een nevenvestiging in het Noord-Limburgse Grubbenvorst. Directeur en eigenaar Barend van Geresteijn. ,,Ik heb in 2016 boetes gehad van de NVWA. Dat kwam omdat de man van wie ik Givar Agro gekocht had de mestboekhouding er niet bijgeleverd had.” Van Geresteijn had eerder Van Geresteijn Transport BV dat in 2012 failliet ging. Naast Van Geresteijn was Karel B. directeur. In het faillissement van Van Geresteijn Transport BV constateerde de curator onbehoorlijk bestuur, niet voldoen aan boekhoudplicht, onttrekken van activa aan boedel en paulianeus handelen. In 2014 legde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) boetes op voor mestfraude. Karel B. kreeg in zijn hoedanigheid van feitelijk leidinggevende in 2016 van de rechtbank een bestuurlijke boete van 22.320 euro.

21 Transport-, Handelsbedrijf Hofmans BV in Milsbeek (Limburg)

Transport Handel

Dit is een groot bedrijf dat actief is in de champost, de voedingsbodem waarop champignons groeien. Champost (deels paardenmest) wordt gebruikt wordt als bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Hofmans is onderdeel van de Emons Group, een familiebedrijf (omzet 56,7 miljoen euro in 2016). Het bedrijf meldt nooit beboet te zijn door de NVWA.

22 Jennissen Mesthandel en Transport BV in Den Dungen (Brabant)

Transport Verwerking

De familie Jennissen vervoert mest, slaat het op en verwerkt het. Het bedrijf werd beboet door de NVWA. Erwin Jennissen wil dat niet toelichten: „Ik ben bijna nooit beboet en doe liever niet mee met uw verhaal. Daar heb ik geen belang bij.” Hun mestverwerkingsinstallatie in Den Dungen werd in juni 2017 stilgelegd, meldde vakblad Boerderij: „De Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) greep in nadat buurtbewoners bij de gemeente Sint-Michielsgestel klachten indienden vanwege stankoverlast. Al in februari 2017 vonden bij de onderneming controles plaats. Toen werd vastgesteld dat het bedrijf in overtreding is.” Omroep Brabant meldde in 2016: „Het loonbedrijf Jennissen is daar gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De gemeente Sint-Michielsgestel, die het bedrijf met ruim dertig medewerkers graag wil houden, heeft vorige week besloten het bestemmingsplan te wijzigen. De VROM-Inspectie wil Jennissen weg hebben. De Raad van State is het daar mee eens, maar de gemeente Sint-Michielsgestel haalt alles uit de kast om het bedrijf te helpen.” Het bedrijf geeft geen commentaar.

23 Jos Mousset (Holding) BV in Haler (Limburg)

Transport Handel Verwerking

Jos Mousset rijdt met 16 wagens vooral pluimvee- en varkensmest. Tevens export. Afgelopen jaren is het bedrijf regelmatig beboet door de NVWA, onder meer voor het niet verhitten van exportmest en het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht voor dierlijke meststoffen. Deed zaken met mestfraudeurs Niels L. en Anthony van den B. Jos Mousset: „We hebben een paar onnozele boetes gehad. Bijvoorbeeld voor een sticker die niet op een vrachtwagen zat. Ik ben nooit beboet voor serieuze fraude. Die boete voor het niet verhitten, dat was een kleine fout van de transporteur. Daar moesten wij voor opdraaien.”

24 Jos Verberk Agrarisch Transport BV in Oploo (Brabant)

Transport Handel

Jos Verberk rijdt met acht vrachtwagens vooral vloeibare varkens- en koeienmest. „We zijn nog nooit beboet”, zegt Verberk. „Ik vind dat de controle door de NVWA voldoende is.”

25 Kanters Mesttransport BV in Uden (Brabant)

Transport

Jan en Thomas Kanters rijden met 6 wagens, onder meer naar Polen. In 2014 door de NVWA betrapt op een overtreding van de Meststoffenwet. Thomas Kanters: „Dat was een klein dingetje. Ik weet al niet meer waar dat over ging. Volgens mij had ik geen boete.” Hoe moeilijk is het om een schoon bedrijf te blijven? Kanters: „Niet moeilijk. Je moet je gewoon aan de regels houden. Je hebt altijd rotte appels er tussen zitten. Die kent iedereen. Als je gek gaat lopen doen, dan gaat het fout. Er zijn regels en daar moet je je aan houden.” Het bedrijf werkt onder meer samen met Vakutrans in Helvoirt.

26 Ketelaars Handelsonderneming BV in Heeswijk (Brabant)

Transport Handel

Dit bedrijf (11 vrachtwagens) van Willy K. is in november 2016 failliet verklaard. In dat jaar is de onderneming beboet en in hoger beroep veroordeeld voor ‘luchtvrachten’. Dat is het laden en lossen van mest zonder dat er mest is vervoerd. Daarnaast was er nog zes keer frauderen met vervoersbewijzen. Een zusterbedrijf van de handelsonderneming, Bernheze Transport Service BV, ging ook failliet. De eigenaar zat in 2014 negen maanden in de cel wegens mestfraude met een ander bedrijf, Ketelaars Handelsonderneming INC, geregistreerd in Delaware (VS).

27 Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts BV/Mineralen Service Station BV in Stevensbeek (Brabant)

Transport Handel Verwerking

Dit bedrijf van de familie Arts met circa 20 medewerkers wordt door het OM verdacht van mestfraude. De apparatuur voor automatische gegevensregistratie en plaatsbepaling (gps) op de vrachtwagens zou gemanipuleerd zijn. In oktober 2017 deed de politie een inval en zijn vijf personen aangehouden, onder wie 3 medewerkers van Arts. Op dit adres zit tevens Mineralen Service Station BV. Het is gelieerd aan Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts BV en Schaap Agri Service BV. Deze BV bewerkt mest door scheiding van mineralen en hygiënisatie (verhitting) of compostering. Financieel directeur Jessie A. is provinciaal bestuurder van Cumela, de brancheorganisatie van mesttransporteurs. Ze is na de inval op verzoek van Cumela tijdelijk teruggetreden als bestuurder. Ze vertegenwoordigde Cumela in 2017 bij de actie Schoon Water voor Brabant, waarin Cumela samenwerkt met de provincie Noord-Brabant en waterleidingbedrijf Brabant Water om de kwaliteit van het vervuilde grondwater te verbeteren. Het bedrijf geeft geen commentaar.

28 Loon- en Transportbedrijf Toonen BV in Odiliapeel (Brabant)

Transport

Antoon Toonen rijdt met vier vrachtwagens alle soorten mest. Door de NVWA beboet wegens niet naar waarheid invullen van vervoersdocumenten en niet juist werkende monsterapparatuur. Toonen: „We zijn wel eens beboet in het verleden. De laatste jaren niet meer trouwens. Je krijgt al een boete voor één foute postcode. Maar ja, dat is nog geen fraude.” Het bedrijf reed vroeger voor mestfraudeur Niels L. Toonen: „Kijk, dat was een fraudeur. Onze rol is destijds uitgezocht en wij hadden niets verkeerds gedaan.”

29 Loonbedrijf Gebr. Nooijen BV in Deurne (Brabant)

Transport Handel Verwerking

Frans en Peter Nooijen maken zich schuldig aan illegale mestverwerking. Dat is sinds oktober 2016 bekend bij gemeente Deurne maar die heeft daar afgelopen jaar niets tegen ondernomen. Hoe lang laat de gemeente deze illegale situatie nog voortduren? De woordvoerder: „Onze werkwijze is dat wij over lopende zaken geen mededelingen doen.” Nooijen kreeg in november 2015 van de NVWA een sanctie vanwege de verdenking dat het bedrijf mestmonsters manipuleerde. Transporten moesten voortaan vooraf aangemeld worden bij de NVWA. Deze ‘voorafmeldplicht’ is in kort geding bij College van Beroep voor het bedrijfsleven met succes aangevochten door de bedrijven Nooijen, Daas en Fleuren. De rechter sprak zich niet uit over de verdenking, maar over de gevoerde procedure. Die klopte niet. Uit vonnis van 22 juli 2016: „Het is onmiskenbaar dat de voorafmeldplicht zoals aan verzoeksters is opgelegd als achtergrond heeft dat wordt vermoed dat de geregistreerde gehaltes stikstof en fosfaat niet de daadwerkelijke waarden van de vervoerde mest zijn. (…) Daarnaast is de voorzieningenrechter gebleken dat de voorafmeldplicht consequent als sanctie wordt aangeduid en in de communicatie over de maatregel deze als strafmaatregel wordt aangeduid.” Peter Nooijen reageert enkel schriftelijk: „Bij deze wil ik laten weten dat: wij geen illegale mestverwerking hebben, wij geen mestfraude plegen, wij hebben niet gemanipuleerd mest mestmonsters, dit de waardes van de monsters de werkelijke waardes zijn, het vonnis is niet voor niets vrijgesproken.”

30 Transportbedrijf Kasteel Meeuwen BV in Meeuwen (Brabant)

Transport

Familie Van de Vendel transporteert met 20 wagens allerlei soorten mest. Het bedrijf kwam eerder in het nieuws als een van de zes bedrijven die in 2009 door de AID (nu NVWA) verdacht werden van illegale mesthandel en geknoei met vervoersdocumenten. Bij het bedrijf werd huiszoeking gedaan en documenten in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van Kasteel Meeuwen werd er „geen enkel strafbaar feit” geconstateerd en is het bedrijf „door de NVWA financieel schadeloos gesteld.” Het bedrijf wil verder niet inhoudelijk reageren.

31 Loonbedrijf Kuunders BV/Kumac BV in Deurne (Brabant)

Transport Verwerking

Loonbedrijf Kuunders heeft 15 vrachtwagens voor het transport van vooral varkens- en rundveemest. Het familiebedrijf is door de NVWA in 2012 beboet en kreeg daarna nog een schriftelijke waarschuwing. „We zijn door de rechtbank schuldig verklaard zonder oplegging van straf”, zegt Ricus Kuunders. „We kregen zelfs een compliment van de rechter dat ons bedrijf bezig was om mineralen uit mest te herwinnen. Wij hebben tot nu toe weinig van doen gehad met de NVWA. We proberen het netjes te doen.” Kumac BV is een mestverwerkingsfabriek van de Deurnese mineralen-afzet coöperatie Demac UA en loonbedrijf Kuunders. Demac (45 veehouders) en Kuunders zijn beiden voor 50 procent eigenaar van Kumac. De leden van Demac leveren de mest aan Kumac.

32 Loonbedrijf Ysselsteyn in Ysselsteyn (Limburg)

Transport

Dit bedrijf van Frank Rongen werd door de NVWA verdacht vanwege hoge gehaltes fosfaat. Om die reden kreeg het bedrijf in november 2015 van de toezichthouder een voorafmeldplicht - transporten moest hij vooraf aanmelden (zie Loonbedrijf Gebr. Nooijen BV). Frank Rongen wil geen commentaar geven.

33 Loonwerkbedrijf Rovers Boekel-Venhorst BV in Venhorst (Brabant)

Transport

De familie Rovers rijdt met mest, onder meer voor Mineralen Service Station BV dat gelieerd is aan het van fraude verdachte Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts BV. Een woordvoerder van Rovers zegt: „Met die zaak hebben we niks te maken.”

34 M. Biemans Transport BV in Deurne (Brabant)

Transport Handel Verwerking

De slogan van het bedrijf van Marcel Biemans (37) luidt: „Wij denken met u mee”. De BV werd in 2016 een keer beboet door de NVWA. De mestverwerking is ondergebracht bij Agro Limburg. Biemans heeft ook Mest Solutions BV. Daarnaast is Biemans maat in varkenshouderij Maatschap Bennenbroek die beboet is voor 38.100 euro wegens het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht voor meststoffen. Biemans: „Wij doen bijna niks in de mest. Dat hebben we ondergebracht bij Agro Limburg en wij rijden mest voor dat bedrijf. Al die berichten over mestfraude, dat is meer een mediaspel. Ik ben er van overtuigd dat de fraude niet zo erg is als er geroepen wordt. Wij hebben het goed geregeld. Zou kunnen dat wij wel eens beboet zijn, maar de laatste tijd sowieso niet. Voor het vergeten van handtekening kun je al een boete van 300 euro krijgen. Er zijn grotere problemen in het land waar beter aandacht aan gegeven kan worden.”

35 Mestac Coöperatie UA in Ysselsteyn (Limburg)

Verwerking

Mestac U.A. verwerkt de mest van 400 aangesloten veehouders in Zuid-Oost Nederland. Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot op de bedrijven van haar leden. De coöperatie neemt deel in mestfabriek Merensteyn (100.000 ton per jaar). Werkt met vaste transporteurs: Kuunders Deurne, Sevenster Elsendorp, Vakutrans en Gebr. Reintjes.

36 Mestdistributie Albers BV in Landhorst (Brabant)

Transport Handel Verwerking

Dit bedrijf van directeur/mede-eigenaar Martijn Albers heeft een eigen mestfabriek in de Brabantse plaats Zeeland. Albers Groep (50 werknemers) heeft 40 transportwagens voor het vervoer van goederen, veevoeders, mest en andere agrarische producten. Ooit beboet door de NVWA? Directeur Albers: „Niet dat ik weet.” De website meldt: „Vanuit het Brabantse Peeldorp Landhorst zijn we met onze Albers Groep al ruim 30 jaar dé specialist in het vervoer en de logistieke begeleiding van alle soorten vloeibare en vaste mest, vloeibare diervoeders (feed) en vele soorten goederen. Wij werken grenzeloos.” Daarnaast is Albers betrokken bij Mestverwerking Albers Ton Trans BV in Best. Het is een samenwerking tussen onder meer Albers Mestdistributie en Ton Trans.

37 Mestdistributiebedrijf C. van Nieuwenhoven BV in Nederweert (Limburg)

Bemiddeling Transport

Het bedrijf van Peter van Nieuwenhoven heeft een wagenpark van drie tankauto’s voor drijfmest en houdt zich bezig met mestdistributie van veehouder naar akkerbouwer. Peter van Nieuwenhoven: „Wij wensen niet genoemd te worden.”

38 Mestdistributie-Transport- en Loonbedrijf W. Houbraken BV in Bergeijk (Brabant)

Bemiddeling Transport Verwerking

Dit bedrijf van Wout Houbraken (69) heeft ook vestiging in België. In 2016 lag de mestverwerkingsinstallatie van Houbraken stil op last van de provincie Noord-Brabant. Houbraken had een vergunning voor de verwerking van 25.000 ton mest per jaar, maar verwerkte al jaren veel meer. De onderneming werkt al sinds 2010 aan een verruiming van de vergunning. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente Bergeijk wil daar aan meewerken, de provincie niet. Het bedrijf kreeg te maken met een dwangsom van 30 euro per ton mest die het bij de rechter aanvocht. Een woordvoerder van het bedrijf wil niet zeggen of Houbraken eerder ‘in aanraking’ met de NVWA is geweest. „Daar willen we weinig over kwijt. Wij voelen ons niet geroepen om inhoudelijk te reageren.”

39 Mesthandel Van Schipstal BV in Mill (Brabant)

Transport Handel

Cristian van Schipstal vervoert met 10 vrachtwagens alle soorten mest. Het bedrijf is regelmatig beboet door de NVWA. In juni 2016 zes keer wegens niet naar waarheid opmaken vervoersdocumenten. Dat waren volgens Van Schipstal „administratieve fouten”. In 2015 een boete van 43.847 euro voor het niet kunnen verantwoorden van zijn fosfaatboekhouding. Van Schipstal: „Dat proces loopt nog. Het is nog niet bewezen dat het zo is.” Hij doet zaken met Mestverwerking Fryslân. Daarnaast heeft Van Schipstal een fok- en vleesvarkensbedrijf met stallen op meerdere locaties, en een akkerbouwbedrijf.

40 Mesthandel Zuid-Nederland BV in Haps (Brabant)

Handel

Zes vrachtwagens heeft eigenaar Stephan Peters volgens de website van het bedrijf. Peters is ook eigenaar van Peters Mesthandel-Loonbedrijf en mede-eigenaar van een melkveebedrijf. Volgens bronnen in de sector is de onderneming meermaals betrapt door de NVWA. Stephan Peters ontkent dit. Peters: „Als u dat schrijft, kom ik u opzoeken.”

41 Mestpro Nederland BV/Mineralen Recycling Ede BV in Ede (Gelderland)

Transport Handel

Deze bedrijven staan op naam van de echtgenote van Cornelis van Vlastuin. Mineralen Recycling Ede BV is tussen 2015 en 2017 regelmatig beboet door de NVWA, onder meer voor niet naar waarheid opmaken van een vervoersdocument en het niet juist bemonsteren. Verder waren schriftelijke waarschuwingen, onder meer voor het niet hebben van gps aan boord van vrachtwagens. Uit een vonnis van het College voor Beroep van het bedrijfsleven blijkt dat er meer aan de hand was: twee veroordelingen voor strafbare feiten in 2010; 10 bestuurlijke boetes voor dertien strafbare feiten tussen 2008 en 2014; twee strafbeschikkingen voor strafbare feiten gepleegd in 2011 en 2013 (…) Voor overtredingen van de meststoffenwetgeving zijn in 2015 boetes van in totaal 838.800 euro opgelegd. Mineralen Recycling Ede zegt dat deze boete bij de rechter wordt aangevochten. „Die gaat dus van tafel”, aldus het bedrijf dat verder niet inhoudelijk wil reageren.

42 Mestverwerking Fryslân BV in Wouterswoude (Friesland)

Transport Handel Verwerking

Directeur en eigenaar van dit bedrijf met nevenvestiging in Mill is Jan Scherff. Mestverwerking Fryslân is, na BMC Moerdijk, de grootste mestverwerker van Nederland. Scherff kreeg boetes ter waarde van 1,5 miljoen euro waarvan na bezwaar en beroep nog een ton over is, aldus zijn advocaat Theo Linssen. Tussen 2015 en 2017 werd de mestverwerker 31 keer betrapt door de NVWA. Hij kreeg 14 keer een boete. In 2014 was er een boete van 20.000 euro wegens niet sluitende mestverantwoording, niet juist bemonsteren, niet naar waarheid invullen van vervoersdocument, niet volledig opmaken vervoersbewijzen, transport zonder gps en transport zonder uitrusting met eigen apparatuur. De laatste boete dateert van 1 augustus 2017: 200 euro voor het niet nummeren van silo’s op de locatie in Mill. Jan Scherff en Mestverwerking Fryslân BV zijn in maart 2017 veroordeeld voor 38.484 euro door de rechtbank Breda. Bij controle door de NVWA bleek dat in 2012 en 2013 15.358 kilo fosfaat niet verantwoord kon worden. Over de reeks veroordelingen en boetes zegt Jan Scherff dat er altijd wel eens iets mis kan gaan. „Vervoersdocumenten worden bij ons naar waarheid opgemaakt, dat durf ik wel te zeggen.”

43 Mill Agri Trading BV in Mill (Limburg)

Handel

Dit is een mestbedrijf van Gerard K. en Jan Scherff (zie Mestverwerking Fryslân BV). Gerard K. bestuurt ook andere bedrijven, zoals mesthandel Hoogveld Agri Trading BV in Mill en Europe Organic Fertilizer Trade BV. Scherff zegt op 1 augustus 2017 afscheid genomen te hebben van Gerard K. De BV’s worden ontvlecht. Scherff: „Die K. mogen ze van mij wel opsluiten. Die maakt de boel alleen maar kapot.” Gerard K. werd in 2015 door rechtbank Zutphen veroordeeld voor grootschalige mestfraude met Hamefo BV. Dat bedrijf ging in 2013 failliet. K. kreeg een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een werkstraf van 240 uur. De rechtbank achtte de celstraffen gerechtvaardigd omdat K. doorging met zijn praktijken nadat justitie al had ingegrepen. Hij opereerde ook in Zuid-Nederland. Gerard K. wil niet reageren: „Ik heb geen zin in commentaar.”

44 OMH BV in Nederweert (Limburg)

Transport Handel

Dit middelgrote bedrijf van Johan Knapen is regelmatig beboet door de NVWA voor niet juist bemonsteren, niet juist verpakken van monsters, niet naar waarheid invullen van vervoersdocumenten, niet juist wegen en geen correcte gps. Alleen al in 2017 kreeg het bedrijf duizenden euro’s boete. Knapen heeft ook een bedrijf in België en is mede-eigenaar van mesthandel Sofetra Agri BV in het Limburgse Herten. Johan Knapen, per e-mail: „Wij moeten rekening houden met vele onwerkbare regels. Als ik op kantoor, of een werknemer op de vrachtwagen, een fout maakt, wordt dit meteen als fraude aangemerkt en zijn er torenhoge boetes. Bij ons in de mestwereld is het meteen fraude, en als de NVWA, de boekhouder, RVO of een journalist een fout maakt is het: sorry, iedereen maakt fouten!”

45 Schaap Agri Service BV in Elsendorp (Brabant)

Bemiddeling Verwerking

Dit bedrijf van Sjang Schaap is in 2016 meermaals beboet door de NVWA voor het niet naar waarheid opmaken van vervoersdocumenten. Schaap werkt samen met het bedrijf van de familie Arts in Stevensbeek waar de politie in oktober 2017 binnenviel. Hij is mede-eigenaar van Mineralen Service Station BV. Schaap is bestuurslid van de sectie meststoffendistributie van Cumela, de bracheorganisatie van mesttransporteurs. Hij wil inhoudelijk niet reageren: „U weet toch alles al. Wij hebben niets met de affaire bij Arts te maken.”

46 Sevenster en Zonen, Loonbedrijf BV in Elsendorp (Brabant)

Transport Verwerking

Dit bedrijf van de familie Sevenster rijdt met 10 vrachtwagens, vanuit het mestland vooral naar akkerbouwers in Noord-Nederland. Dat is vooral in het voorjaar. Door het jaar rijdt Sevenster ook voor grotere bedrijven zoals Mestac en Vakutrans. Jan Sevenster: „Ik vind dat dat er genoeg negatieve mensen zijn die de sector zwart maken. Dat moeten we niet hebben. Wij proberen de mest op een normale manier af te zetten en hebben gelukkig geen negatieve ervaringen met de NVWA.”

47 Stassen Mestrecycling & Transport BV in Born (Limburg)

Transport Handel Verwerking

Middelgroot bedrijf van de familie Stassen (34 werknemers, 30 vrachtwagens) dat actief is in het verhandelen en transporteren van mest in zowel vloeibare als vaste vorm van veehouderijbedrijven naar Nederlandse, Duitse en Belgische akkerbouwers. Roger en Arthur Stassen hebben in de jaren negentig het bedrijf van hun vader overgenomen. Of het bedrijf ooit in aanraking is geweest met de NVWA? „Daar zeggen we niets over”, aldus een medewerker van Stassen die zijn naam niet wil noemen. „Wij geven geen commentaar aan journalisten.”

48 Ton Trans BV/Orgamex BV/Best Minerals BV/Mestverwerkings Albers Ton Trans BV in Best (Brabant)

Transport

Dit bedrijf van Ton van Genugten is in 2016 en 2017 beboet door de NVWA voor het niet verpakken van monsters en vijf keer niet naar waarheid invullen van vervoersdocumenten. Van Genugten verwerkt mest via Best Minerals BV in Best en composteert via Orgamex BV in Bladel. In 2017 vervuilde dit bedrijf het rioolstelsel door het overstromen van een afvalwaterput. De provincie sprak het bedrijf aan. Het bedrijf zegt: „Jaarlijks worden hier vele vervoersdocumenten ingevuld. Dat is een nauwkeurig werkje en incidenteel wordt daarbij wel eens een fout gemaakt. Vijf verkeerd ingevulde formulieren is 0,05 procent van het totaal. Het overstromen van de tank was een fout die we zo snel mogelijk hebben hersteld. We hebben maatregelen genomen om zoiets in de toekomst te voorkomen.” Van Genugten is ook betrokken bij het bedrijf Mestverwerking Albers Ton Trans BV in Best. Het is een samenwerking met onder meer Albers Mestdistributie.

49 Transport, Loon- en Grondwerk Verberne BV in Neerkant (Brabant)

Transport Handel

John Verberne is sinds 2000 actief in de mest. Hij heeft een loonbedrijf met 7 medewerkers en is bestuurder van Deurnese mineralen-afzet coöperatie Demac UA. Hij heeft gehoord van het manipuleren van mestmonsters in de sector, zegt hij. John Verberne: „Er zijn 101 methodes, maar dat doe ik niet. We hebben de NVWA wel op bezoek gehad, maar nooit een boete of waarschuwing gehad.”

50 Transportbedrijf Haumann BV in Well (Limburg)

Transport

Dit bedrijf van Otto Peter rijdt met 28 vrachtwagens, waarvan een deel met mest. In 2015 is de onderneming 20 keer beboet op niet naar waarheid invullen vervoersdocumenten (boete 6000 euro). Rijdt onder meer voor de Bela Group, die door het OM verdacht wordt van mestfraude. Otto Peter: „We hebben niets met fraude te maken. Een handtekening op een document vergeten, levert al een boete op. 6000 euro heb je zo te pakken.”

51 Vakutrans BV/Mestverwerking De Kempen BV in Helvoirt (Brabant)

Transport Verwerking

Dit is een grote speler in de mestmarkt in Zuidoost-Nederland. Het bedrijf van Coen van Kuijk heeft 70 medewerkers en 38 vrachtwagens. Van Kuijk is ook actief in Mestverwerking De Kempen BV in Wintelre, dat jaarlijks 100.000 ton mest verwerkt van klanten. Vakutrans is door de jaren heen enkele keren door de NVWA beboet voor documenten die niet in orde waren, zegt directeur Coen van Kuijk. „Dat was voor een vergeten handtekening of een andere kleine fout. Maar ik begrijp heel goed wat er aan de hand is in sector. Ik vecht er al jaren tegen. Zelfs zo dat varkenshouders mij belden en vroegen waar ik mee bezig was. Maar goed, ik wil niet met die fraude geassocieerd worden.” Van Kuijk is het eens met de constatering dat het gedrag in de sector moet veranderen. Van Kuijk: „We schamen ons soms wel eens voor de sector waarin we werken. Als je ziet wat er afgelopen tien jaar gebeurd is, is het dieptreurig. Overigens vrees ik dat een aantal partijen weer een verhaal heeft opgehangen. Dat ze zelf het beste jongetje van de klas zijn terwijl ze zelf elke dag naast de pot pissen, om het op z’n Brabants te zeggen.”

52 Van den Biggelaar Manure BV/Van den Biggelaar Mesthandel BV in Leunen (Limburg)

Transport Handel Verwerking

Dit zijn bedrijven van Mark van den Biggelaar, eigenaar via een stichting administratiekantoor. Van den Biggelaar Mesthandel BV werd door de NVWA in 2016 betrapt met acht niet-afgesloten monsterzakken, wat het manipuleren van de monsters mogelijk maakt (2.400 euro boete). Manure BV kreeg eveneens boetes voor niet afgesloten monsterzakken (4.200 euro) en meermaals voor niet naar waarheid opmaken van vervoersdocumenten (12.000 euro) Volgens het bedrijf waren de zakken opengegaan door „het natte weer” en was bij de documenten sprake van „onbewuste administratieve tekortkomingen”. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, kondigde een boete aan van 80.000 euro wegens eens onjuiste rittenregistratie. Volgens Van den Biggelaar (die enkel via een advocaat reageerde op vragen van NRC) is de boete uiteindelijk niet opgelegd. De gemeente Venray, waartoe Leunen behoort, noteerde bij Van den Biggelaar in 2013 een reeks overtredingen: „luchtwassers niet in orde, opslaan vaste mest zonder vergunning, mest scheiden met mobiele mestscheiders, mestbassin zonder goede afdekking. In totaal boetes (last onder dwangsom) van 21.000 euro.” Van den Biggelaar deed zaken met mestfraudeur Niels L.

53 Van den Boogaert Transport BV/Ruvarst BV in Weert (Limburg)

Transport Verwerking

In de loop van 2016 ging dit transportbedrijf van Frank van den Boogaert failliet. Hij had zo’n honderd klanten, vooral veehouders in de regio. Het bedrijf werd door de NVWA beboet wegens het niet naar waarheid invullen van een vervoersdocument. Curator Hans Wagenaar is door ex-werknemers geïnformeerd over stelselmatige fraude met mest door het bedrijf, waaronder „lucht rijden en rotzooien met mestmonsters”. „Ik ben duizenden tonnen mest kwijt in administratie”, aldus Wagenaar. Frank van den Boogaert werd na het faillissement monsternemer voor het Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland BV in het Friese Ferwert. Dat is een van de erkende labs in Nederland voor de analyses van stikstof en fosfaat in dierlijke mest. Het laboratorium zette Van den Boogaert echter in september 2017 op straat nadat er meldingen binnenkwamen „over het verleden” van Van den Boogaert, aldus het laboratorium. Van den Boogaert ontkent elke betrokkenheid bij mestfraude.

54 VOF Mesthandel Stienen Mapero in Ospel (Brabant)

Transport Handel

Dit bedrijf van Martien, Peter en Robert Stienen bestaat al bijna 30 jaar. Ze rijden met drie mestwagens vooral in Limburg. „Wij hebben geen problemen met de NVWA. We worden natuurlijk wel zo nu en dan gecontroleerd onderweg”, aldus Martien Stienen.

55 W. Daas BV in Wintelre (Brabant)

Bemiddeling Transport

De politie viel in november 2016 binnen bij dit bedrijf. Het OM verdenkt eigenaar Pierre D. ervan voor 10,9 miljoen euro te hebben gefraudeerd met de administratie van de mestladingen en met mesttransporten. Op zijn bedrijfspand, woonhuis en 28 andere panden en percelen in Brabant en Zeeland is conservatoir beslag gelegd. Hij heeft meer bedrijven, waaronder loonbedrijf Houmest BV en Dava Varkensbedrijf. Na de inval is hij weer actief in de sector. In het jaarverslag 2016 van de Daas Groep staat: „Op 15 november 2016 heeft de overheid in haar toezichthoudende rol een onderzoek gestart naar de activiteiten van W. Daas BV. Tot op heden is op geen enkele wijze duidelijk wat het exacte doel van dit onderzoek is. (…) De directie van de onderneming ziet echter geen aanleiding om te veronderstellen dat de continuïteit in gevaar zou kunnen komen.” De NVWA verdacht hem al langer vanwege de hoge gehaltes fosfaat in zijn mestmonsters. Het bedrijf kreeg om die reden in november 2015 een voorafmeldplicht: vanaf die tijd moest hij transporten vooraf aanmelden. De voorafmeldplicht is bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven met succes aangevochten (zie Loonbedrijf Gebr. Nooijen BV).

56 Walkro Blitterswijck BV/Walkro Grondstoffen BV in Venlo (Limburg)

Transport Handel Verwerking

Een van de grootste bedrijven in de sector haalt jaarlijks ruim 500.000 ton strorijke paardenmest op in Nederland, België en Duitsland en 75.000 ton vleeskuikenmest in Zuid-Nederland en België. Het bedrijf heeft een wagenpark van 45 combinaties. Verwerkt de mest tot grondstof voor champignonkwekerijen. Onderdeel van Walkro International BV, dat eigendom is van MG Coöperatief WA in Venlo (omzet 72,8 miljoen in 2015). Het bedrijf meldt nooit beboet te zijn door de NVWA.

Infographic Studio NRC, bron: eigen onderzoek. Vorm: Koen Smeets.