Europese Commissie

Voorstel: 30 procent minder CO2-uitstoot voor auto’s

Nieuwe auto’s mogen in 2030 gemiddeld 30 procent minder CO2 per kilometer uitstoten dan in 2021. Halverwege, in 2025, moet de uitstoot zijn terug zijn gebracht met 15 procent. De norm voor 2021 staat op 95 gram CO2 per kilometer. Dat staat in het nieuwe voorstel dat de Europese Commissie woensdag uitbracht, waarover lang en hard is gestreden. Elke gram CO2 die een auto meer mag uitstoten scheelt autofabrikanten veel investeringskosten.

De auto-industrie heeft fel geprobeerd het tussentijdse doel voor 2025 eruit te halen. Toch stelt het voorstel milieuorganisaties teleur. Ze vinden 30 procent veel te weinig. Het steekt ze bovendien dat de Commissie geen praktijktest voor CO2 -uitstoot afdwingt, zoals dat nu wel gebeurt voor stikstofoxiden, waar het dieselschandaal om draait. In plaats daarvan houdt de Commissie vast aan een laboratoriumtest, die volgens critici een vertekend beeld geeft.

Het is autofabrikanten ook gelukt om een bepaalde sanctie uit het voorstel te halen. De Commissie wil dat in 2025 minstens 15 procent van de verkochte auto’s nul of heel weinig CO2-uitstoot, en dus elektrisch of hybride is. De fabrikant die dat quotum haalt krijgt versoepelde uitstootlimieten. Maar voor de fabrikant die dat niet haalt, is er in het nieuwe voorstel geen straf meer. (NRC)