Brieven

Brieven 9/11/2017

Wiv-referendum

Er is tenminste toetsing

Ik maak mij grote zorgen over mijn privacy en zou dus blij moeten zijn met het aanstaande referendum, maar helaas is dat niet het geval.

In de afweging tussen mijn eigen privacy en de noodzaak om extremisten te volgen en aanslagen te voorkomen, zet ik mijn eigen bezwaren opzij. Ik hou in gedachte dat de politie niet zomaar iedereen mag volgen, maar dat daarvoor toestemming nodig is van de minister én toetsing door een onafhankelijk orgaan plaatsvindt.

Die toetsing bij de sleepwet is er niet bij de grootste schenders van de privacy: bedrijven als Google, Apple en Facebook. Zo heb ik geen idee hoe Google selecteert wat bovenaan komt te staan als ik iets zoek en in hoeverre ik gemanipuleerd word op basis van wat het bedrijf over mij weet. Dit is slechts één voorbeeld: de lijst kan nog veel langer worden. De macht van deze techreuzen is een veel groter probleem dan de sleepwet. Als individu en zelfs als klein land sta je machteloos. De enige die er wat tegen kan doen is paradoxaal genoeg de Europese Unie. Wat mij betreft mag die nog harder optreden.

Vuurwapengeweld VS

Verbod is goede weg

Aan de hand van haar statistische analyse betoogt Leah Libresco dat een breed wapenverbod geen verschil zou kunnen maken (Ontwapen het individu, niet de massa, 8/11).

Maar Libresco vergeet uit te zoomen en kijkt methodisch naar de cijfers. De drempel om meerdere mensen te doden is in de VS simpelweg veel lager dan in Nederland door de overvloed aan vuurwapens in de VS.

Het aantal doden in Las Vegas was nooit zo hoog geweest als de dader een pistool had of een mes. En zelfmoord is verschrikkelijk, maar mensen kiezen hiervoor. Noch doden ze daarmee anderen of verscheuren ze de levens van hele families of gemeenschappen. En laat dat laatste nou het grote probleem zijn!

In de logica heet de argumentatie van Libresco een perfectionist fallacy. Dit is een mogelijke oplossing voor een probleem in diskrediet brengen, omdat het geen perfecte oplossing is voor het probleem. Bijvoorbeeld: waarom zou je een rookverbod instellen? Mensen die willen roken blijven tóch wel roken. Klopt, maar dat betekent niet dat het rookverbod een slechte maatregel is. Hoe moeilijker het is om te roken en hoe minder sociaal geaccepteerd, hoe meer ontmoedigd men raakt om te roken. Dit voorbeeld is vergelijkbaar met het wapenverbod.

Elke stap om vuurwapens te beperken is een goede stap, hoe klein die stap ook is. Het is een lange weg maar het is de goede weg.

Correcties/aanvullingen

Aandelen ABN Amro

In het artikel De apen komen het dorp in om eten te zoeken (7/10, p. 14), staat dat ABN Amro vorig jaar aandelen had in First Resources. De bank deed alleen het beheer ervan voor klanten.

Gregoriaanse kalender

In de special over honderd jaar Oktoberrevolutie (4/10) staat per abuis vermeld dat met de gregoriaanse kalender in 1582 schrikkeljaren werden ingevoerd om de kalender gelijke tred te laten houden met het astronomische jaar. Dat is onjuist. Het huidige systeem van iedere vier jaar een schrikkeljaar is al ingevoerd door de Romeinse dictator Julius Caesar (in het jaar 45 v.Chr.). De gregoriaanse hervorming paste dat systeem aan, door jaren die deelbaar zijn door 100 (1700, 1800) géén schrikkeljaar te maken maar jaren die deelbaar zijn door 400 (1600, 2000) juist wel.

Profiel Tsygankova

In het profiel van danseres Anna Tsygankova (Oermuzikaal en lyrisch, een ware ballerina, 8/11, p. C3) stond dat haar zus haar kinderen had vermoord. Correcter is dat zij hiervoor in hechtenis is genomen en de zaak wordt onderzocht. Ook stond vermeld dat het kind dat ze verwacht van danspartner Matthew Golding zou zijn. Dat is niet zo.