WHO: geef gezonde dieren geen antibiotica meer

Resistentie is “net zo’n ernstige bedreiging voor de veiligheid als een plotselinge uitbraak van een dodelijke ziekte”, zegt de WHO.

Foto Bart Maat/ANP

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept boeren en de voedselindustrie wereldwijd op om gezonde dieren geen antibiotica meer toe dienen. Door de geneesmiddelen ontstaan resistente bacteriën, waardoor bij mensen onbehandelbare infecties ontstaan. Dat is een groot gevaar voor de volksgezondheid, waarschuwt de WHO.

“Een gebrek aan effectieve antibiotica is net zo’n ernstige bedreiging voor de veiligheid als een plotselinge uitbraak van een dodelijke ziekte”, zegt directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus:

“Er moet langdurig krachtig ingegrepen worden in alle sectoren willen we het tij van antimicroberesistentie keren en de wereld veilig houden.”

Wereldwijd wordt volgens de WHO zo’n 80 procent van de antibiotica ingezet bij boeren, goeddeels als middel om groei te stimuleren en ziektes te voorkomen. Er zijn al gevaarlijke bacteriën die onbehandelbaar zijn, en onderzoekers hebben “zeer weinig veelbelovende” nieuwe behandelmethoden in de maak, waarschuwt de organisatie.

De Nederlandse werkwijze kan als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld, schreef boer en VVD-Europarlementariër Jan Huitema in 2015: Alleen Nederland kan de wereld nog gidsen naar antibioticareductie

Alleen bij ziekte

De WHO ontraadt in alle gevallen gebruik van antibiotica voor gezonde dieren, tenzij er in de directe omgeving een ziekte is vastgesteld. Als dieren ziek zijn, moet eerst een goede diagnose gesteld worden, waarna bekeken moet worden of toediening van het medicijn wel noodzakelijk is. Dan nog mogen dieren alleen antibiotica toegediend krijgen die op de lijst van de WHO aangemerkt staan als het “minst belangrijk” voor de behandeling van mensen, en niet van de lijst “hoogste prioriteit levensbelang”.

Veel landen hebben al wetgeving die het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren in meer of mindere mate verbiedt. De Europese Unie heeft het gebruik van antibiotica ten behoeve van groeibevordering al in 2006 verboden, en ook het gebruik door mensen neemt al jaren af. Toch vallen in de Europese Unie jaarlijks nog zo’n 25.000 doden door antibioticaresistentie.

Lees ook: Antibioticakuur afmaken? ‘Misschien kun je beter stoppen als je je beter voelt’