Opinie

    • Paul Luttikhuis

Storm in VS over verontrustend klimaatrapport blijft uit

President Trump publiceerde een klimaatrapport dat haaks staat op wat hij zelf denkt over de opwarming van de aarde. En haalde meteen de angel eruit.

Uit: Climate Science Special Report

Verontruste wetenschappers hebben zich vergist. In tegenstelling tot wat zij verwachtten heeft de regering-Trump een deel van het vierjaarlijkse Climate Science Special Report toch gewoon gepubliceerd. Toen het concept in augustus uitlekte, zei Michael Oppenheimer in The New York Times dat wetenschappers “zorgvuldig in de gaten zouden houden” hoe de regering met het rapport omgaat.
Een groepje Democratische senatoren vroeg vorige week waar het rapport bleef. Ze waarschuwden Trump voor politieke bemoeienis met de resultaten. Want ‘de wetenschappelijke integriteit’ van het onderzoek mocht niet in gevaar komen. En ze riepen de regering op om alvast na te denken over wat ze van plan waren te doen met de resultaten.
De argwaan bij wetenschappers en politieke tegenstanders van Trump was begrijpelijk. Het rapport, waaraan door maar liefst dertien federale organisaties is gewerkt en waar veel vermaarde Amerikaanse klimaatwetenschappers hun licht over hebben laten schijnen, staan haaks op hoe president Trump denkt over klimaatverandering.

De huidige opwarming van ongeveer 1 graad Celsius ten opzichte van de pre-industriële tijd is het gevolg van menselijk handelen, schrijven de onderzoekers. En zeker de snelle temperatuurstijging sinds het midden van de vorige eeuw is alleen te verklaren door de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van kolen, olie en gas. Het zijn misschien geen al te verrassende conclusies, maar het zijn wel conclusies waar nu officieel het stempel van de huidige Amerikaanse regering op staat.

Vertragen of verzwijgen

In verschillende media werd daarom gespeculeerd over de vraag waarom Trump niet meer moeite heeft gedaan om het rapport tegen te houden. Volgens John Holdren, wetenschap- en technologieadviseur van president Obama, is het antwoord heel simpel: het zou nog schadelijker zijn geweest om het te blokkeren. Of, zoals Paul Bledsoe, die in 2000 betrokken was bij de eerste editie van het rapport, zei tegen de website EOS:

“De staf van het Witte Huis heeft duidelijk gedacht dat het vertragen of verzwijgen van het rapport een grotere storm zou veroorzaken dan de bevindingen zelf, hoewel het rapport volledig in tegenspraak is met bijna alles wat de regering Trump heeft gezegd over klimaatwetenschap en klimaatbeleid.”

De vraag of president Trump de conclusies van de wetenschappers deelt, zal waarschijnlijk nooit beantwoord worden. Trumps woordvoerder Raj Shah liet het in het midden, toen hem naar het rapport werd gevraagd. Wat Shah als belangrijkste conclusie uit het rapport haalde was dat de wetenschappers hebben geconcludeerd dat “het klimaat is veranderd en altijd verandert”. En dat de mate van verandering “afhankelijk blijft van de gevoeligheid van het aardse klimaat” voor de uitstoot van broeikasgassen.
Verder Shah wees erop dat de energie-gerelateerde CO2-uitstoot in de VS is gedaald, naar verwachting tot 2040 niet zal stijgen (remain flat) en “als aandeel van de wereldwijde uitstoot” zal blijven dalen. Shah maakte meteen duidelijk wat de regering met het rapport van plan is:

“Om klimaatverandering en andere problemen aan te pakken, zullen de VS blijven streven naar de betaalbare en betrouwbare energie die nodig is voor economische groei. En de technologie, innovatie en ontwikkeling van moderne en efficiënte infrastructuur ondersteunen die zorgen voor emissiereducties die ons in staat stellen toekomstige risico’s, waaronder klimaatgerelateerde risico’s, aan te pakken.”

De bijna 500 pagina’s aan klimaatwetenschappelijke bevindingen, die in 2018 worden aangevuld met onder meer een rapport over de gevolgen van klimaatverandering voor de VS, zullen inmiddels wel zorgvuldig in een diepe bureaula in het Witte Huis zijn opgeborgen.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis