Recensie

Recensie

Sekstherapie, polyamorie en gender issues

De tv-serie Transparent draait om de (seksuele) wederwaardigheden van de neurotische familie Pfefferman, die in het eerste seizoen te horen kreeg dat vader Mort liever door het leven gaat als Maura. Haar transitie vormt de kern van de serie van Jill Soloway: zij baseerde Maura op haar vader. Transparent had grote impact op de transgendergemeenschap die zich eindelijk in al zijn complexiteit gerepresenteerd zag op tv. Ook Soloway zelf onderging een verandering. Aan het begin van het vierde seizoen liet zij weten voortaan non-binair door het leven te gaan: Soloway beschouwt zich niet meer als man of vrouw.

In seizoen vier trekken de joodse Pfeffermans naar Israël, waar Maura een lezing gaat geven over gender en Judaïsme. Het levert een geestige scène op als Maura op het vliegveld door de scanner moet. Een douanier constateert een „anomalie in de kruisstreek”, Maura heeft de laatste stap in haar transitie vooralsnog opgeschort, waarna een felle discussie ontstaat wie haar moet fouilleren: een mannelijke of vrouwelijke douanebeambte?

Ook in dit seizoen staat seksualiteit in al haar geledingen centraal. Zo gaan Josh en zijn zus Sarah in sekstherapie, experimenteren Sarah en haar echtgenoot met polyamorie en worstelt Ali met haar gender.

Eenmaal in Israël wordt Ali het symbool van politiek ontwaken met betrekking tot de Palestijnse kwestie. Zij krijgt een relatie met een activiste en neemt politiek stelling in het conflict tussen Israël en Palestina. In een sterke scène bij de Klaagmuur, waar mannen en vrouwen in aparte vakken moeten staan, sluit Ali zich als stil protest tegen de onderdrukking van Palestijnen bij de mannen aan. Grenzen, welke dan ook, zijn voor haar onzin.

In Transparent schemert de discussie over intersectionaliteit door, door het in elkaar grijpen van klasse, sekse, gender, seksuele identiteit, etniciteit en religie als het over onderdrukking gaat. Hierdoor wordt de serie soms wat academisch, iets dat gerelativeerd wordt door het gebruik van liedjes uit Jesus Christ Superstar. Toch is het minder sterk dan vroeger. Deels door een herhaling van zetten, en deels doordat niet alle plotlijntjes bevredigend tot een eind worden gebracht. Desalniettemin wil je weten hoe het verder gaat. Gelukkig is een volgend seizoen in de maak.