Brieven

Brieven 7/11/2017

Referendum

Wat is het nut nog?

Bij het vorige ‘referendum’ kon ik, met mijn rechtlijnige brein, niet meedoen: op de oproepkaart stond wel dat mijn mening gevraagd werd over een verdrag, maar niet wie die mening wilde weten en waarom.

Deze keer gaan we het nog zouter meemaken: Kamerleden (o.a. CDA-leider Sybrand Buma) laten alvast weten dat ze mijn mening níét willen weten. Des te nuttiger, als de organiserende overheid eventjes expliciet op de oproepkaart uitlegt, waar de exercitie toe dient behalve tot nuttige lichaamsbeweging.

Dividendbelasting

Denk aan de provincie

Na het plan van kabinet-Rutte III dat iedere scholier naar het Rijksmuseum moet, blijkt bij nog een ander voorstel dat Den Haag niet verder kijkt dan Utrecht. De afschaffing van de dividendbelasting komt voornamelijk ten gunste van multinationals die zich in Nederland – lees: vooral de Randstad – vestigen.

Het wordt tijd om een gebaar te maken voor het echte mkb, waar helemaal geen dividend wordt uitgekeerd en waar de btw-verhoging niet doorberekend kan worden aan de klant maar ten koste gaat van het rendement. In Nederland zijn de werkgeverslasten te hoog en onevenredig verdeeld. De kleinere bedrijven komen er bekaaid af. Ook de verhoging van de ontslagvergoeding met 50 procent komt als een klap in het gezicht.

Kabinet-Rutte III, vergeet ook ‘de provincie’ niet. Het is hier dan wel niet zo druk en hip, maar we hebben gewoon bedrijven waar geld verdiend moet worden en prachtige musea die ook graag leerlingen ontvangen.

Interview Rinze Klein

Geen verheffend beeld

Het artikel over de fotograaf van Defensie Rinze Klein heeft me behoorlijk aan het denken gezet (‘We maakten vooral dingen kapot’, 4/10). Allereerst heb ik groot respect voor de heer Klein dat hij, ondanks zijn posttraumatische stressstoornis, in het oog houdt wat menswaardig is en daarvoor knokt.

De wijze waarop Defensie hem wegzet, is niet alleen benauwend benepen, maar vooral onverstandig. Want zijn verhaal maakt mij ook duidelijk dat de manier waarop militaire interventies worden uitgevoerd bij de lokale bevolking in de betreffende landen (Afghanistan, Irak, Tsjaad, Mali) een weinig verheffend beeld moet achterlaten van onze westerse ‘beschaving’.

Het is voor mij dan ook niet verwonderlijk dat in die landen, maar ook elders, daardoor een antiwesters sentiment blijft smeulen of wordt aangewakkerd. Onze regering zou er goed aan doen dit potentieel contraproductieve aspect van militaire missies te onderkennen, en militairen die daar oog voor hebben juist te waarderen.

Ethische robots

Totalitaire omgeving

In het artikel over robots die ethische afwegingen leren maken (Robots die raad weten met morele dilemma’s, 3/10), wordt wel erg de nadruk op veiligheid en gemak gelegd. Eén keer wordt verwezen naar zelfbeschikkingsrecht, maar nergens wordt aandacht besteed aan de vrijheid die mensen nodig hebben om risico’s te nemen. Als robots ons koste wat kost gaan behoeden voor letsel belanden we in een totalitaire omgeving waar de nanny state een speeltuin bij lijkt.

Correcties/aanvullingen

Randol Schoenberg

In het artikel Nieuw hoofdstuk voor naziroofkunst (2/11, p.1) wordt Randol Schoenberg een Oostenrijkse advocaat genoemd. Hij is Amerikaans. Hij verdiende 170 miljoen euro met de restitutie van vijf schilderijen van Gustav Klimt. Hij deed dat niet als roofkunstpremiejager, maar was door de erfgenamen gevraagd.

Zetfout

In de rubriek Vormen en getallen in de bijlage Wetenschap van 4 november (De taart van Gabriel, p. W12) is in de drie getallenreeksen het symbool voor het getal pi weggevallen en zijn de kwadraattekens achter de breuken tussen haakjes geschreven als 2. Verontschuldigingen aan de auteur.