Zorginstelling Melius moet taken tijdelijk neerleggen

De Haagse instelling voor jeugdzorg moet binnen twee weken de kwaliteit van de zorg verbeteren om geen dwangsom van 40.000 euro opgelegd te krijgen.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Melius Zorg in Den Haag moet de zorgverlening aan jongeren met een licht verstandelijke beperking tijdelijk neerleggen. De zorg voldoet nog altijd niet aan de eisen op het gebied van onder meer veiligheid en professionaliteit, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maandag in een rapport.

De instelling verleent hulp aan 37 jonge cliënten en specifiek aan jonge moeders met een licht verstandelijke beperking. Alle cliënten moeten binnen twee weken voor onbepaalde tijd zijn overdragen aan een andere instelling en ook mogen tijdelijk geen nieuwe cliënten worden aangenomen. De inspectie besloot deze maatregelen op te leggen omdat de instelling haar cliënten onvoldoende hulp biedt en niet veilig genoeg is. De instelling heeft in Den Haag twee locaties in de wijken Kijkduin en de Schilderswijk.

Veiligheid

In mei kreeg Melius de eerste ernstige waarschuwing van de inspectie nadat werd geconstateerd dat er veel mis is met de instelling. Zowel medewerkers als cliënten gaven toen aan zich niet veilig te voelen. Volgens de inspectie is er sindsdien te weinig verbeterd.

Tijdens nieuwe inspectiebezoeken werden bezoekers op het terrein aangetroffen die niet van te voren waren aangemeld. Ook liepen er bezoekers rond die een pandverbod opgelegd hadden gekregen omdat ze gevaarlijk zijn voor sommige bewoners. De inspectie concludeerde dat Melius te weinig zicht heeft op bezoekers. Ook schrijven zij in het rapport dat de begeleiders die cliënten dagelijks ondersteunen te weinig ervaring met de doelgroep hebben.

Melius moet binnen twee weken alles op orde krijgen om geen dwangsom opgelegd te krijgen. Die kan oplopen tot 40.000 euro.