Nepbrief: de overheid wil uw woning aftappen

Privacyorganisatie Bits of Freedom (BOF) verstuurde afgelopen weekeinde twintigduizend nepbrieven van een gefingeerde overheidsorganisatie, de Rijksveiligheidsdienst.

De brief speelt in op de ‘sleepwet’, de nieuwe wet die inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer mogelijkheden biedt om data te verzamelen via aftappunten in het kabel- en glasvezelnetwerk.

In de brief wordt de bewoners gevraagd een afspraak te maken voor de installatie van een apparaat dat hun woning aftapbaar zou maken. „In samenwerking met uw gemeente en uw provider zullen wij een relay plaatsen tussen je thuisnetwerk en het glasvezelnetwerk.” De brief lijkt sprekend op een echte brief van de overheid.

De AIVD waarschuwde afgelopen weekeinde dat de ‘Rijksveiligheidsdienst’ een verzinsel is.

„We waren niet van plan om anderen schade te berokkenen met een nepbericht”, zegt directeur Hans de Zwart van BOF. „We hebben bewust gekozen voor een actie waarbij meteen duidelijk was dat het om een nepbrief ging. Als je het telefoonnummer belt krijg je een voicemail dat het een ludieke actie betreft, en ook de genoemde website en het mailadres bieden direct duidelijkheid."

BOF vraagt met de brief aandacht voor een kieswijzer over de ‘sleepwet'.