Grote steden zien jonge gezinnen vertrekken

Woningmarkt De vier grote steden zien hun inwoners vertrekken naar elders in Nederland. Amsterdam groeit, maar dat komt door de expats.

Een voorbijganger bekijkt het woningaanbod in een etalage van een makelaar.
Een voorbijganger bekijkt het woningaanbod in een etalage van een makelaar. ANP

Jonge gezinnen trekken weg uit de grote steden, en met name Amsterdam. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2016 voor het tweede jaar op rij meer mensen uit de hoofdstad naar andere Nederlandse gemeenten vertrokken dan andersom. Het gaat per saldo om zo’n vierduizend mensen.

Ook Utrecht, Rotterdam en Den Haag zien veel jonge gezinnen vertrekken, schrijft het CBS. Deze groep is flexibel omdat ze vaak nog in een huurhuis woonden. Een koophuis in Amsterdam, waar de gemiddelde huizenprijs in het derde kwartaal is gestegen tot 370.000 euro, is voor hen vaak niet meer te betalen. De gemiddelde huizenprijs in Nederland was het afgelopen kwartaal gestegen naar een recordbedrag van 264.000 euro.

Waar een deel gedwongen vertrekt omdat ze geen huis kunnen vinden, is voor een andere groep de aantrekkende woningmarkt juist een reden om te verhuizen nu hun huis niet meer ‘onder water staat’ en de doorstroom op de woningmarkt weer op gang komt.

De meeste jonge gezinnen gaan in randgemeenten van de grote steden wonen. „Je ziet eigenlijk de vorming van een soort metropoolregio ontstaan”, zegt CBS-hoofddemograaf Jan Latten over Amsterdam en de omliggende gemeenten. „Mensen vinden een woning die bij ze past belangrijker dan de gemeentegrens”.

Amsterdam is internationaal

Intussen blijft het inwonertal van Amsterdam wel groeien door de komst van expats en buitenlandse studenten, schrijft het CBS. Dat komt volgens CBS-hoofddemograaf Latten door de aantrekkende wereldeconomie, die zich met name laat gelden in Amsterdam, met zijn internationaal geörienteerde economie.

De afgelopen vijf jaar nam het aantal inwoners van Amsterdam gemiddeld met elfduizend inwoners per jaar toe, de laatste twee jaar uitsluitend door immigratie. Er kwamen in 2016 per saldo bijna tienduizend immigranten bij: vooral twintigers en dertigers afkomstig uit India, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De rest van de top acht bestaat uit West-Europese landen. Jaarlijks verhuizen er meer dan 60.000 mensen van en naar de hoofdstad.