Brieven

Brieven 06/11/2017

Monty Hall (2)

Oké, het klopt

Ik kan niet meer terug vinden of ik al een correctiemail heb gestuurd maar… vergeet mijn vorige e-mails. Rik Wassens heeft gelijk (Waarom drie deuren tot woede leiden, 31/10).

Prostitutiebeleid

Registratie mag wel

Marjan Wijers en Joke Swiebel nemen fors stelling tegen het door de nieuwe regering aangekondigde prostitutiebeleid (Kabinet dwingt sekswerkers de illegaliteit in, 31/10). Een aantal argumenten die zij daaraan zonder gedegen motivering ten grondslag leggen, zijn echter twijfelachtig. Onder meer hun stelling dat de nieuwe regering de registratieplicht zoals deze was voorzien in het wetsvoorstel Regulering prostitutie wil herintroduceren. De regering wil dit wetsvoorstel aanpassen; er komt een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken, die als doel hebben vanuit de gezondheidszorg zicht te houden op sekswerkers om misstanden te voorkomen. Om te voldoen aan de nationale en Europese privacywetgeving dient de regering aan te tonen dat deze maatregel noodzakelijk is en een legitiem doel dient. Zij heeft daarbij op grond van het Europese recht een ruime beoordelingsmarge. Nu deze maatregel is ingegeven door een dringende maatschappelijk behoefte, te weten de bestrijding van mensenhandel, uitbuiting en dwang in de prostitutiesector, is het maar zeer de vraag of deze maatregel onrechtmatig is, zoals de auteurs stellen. Bovendien bestaat in Oostenrijk al jaren een registratieplicht voor sekswerkers en heeft Duitsland afgelopen zomer een dergelijke plicht ingevoerd. Tot op heden zijn deze registratieplichten door zowel de nationale rechters van beide landen als door het Europees hof niet in strijd met (Europese) privacywetgeving verklaard.


Docent en promovendus Rijksuniversiteit Groningen

Onderwijs

Werkdruk verdampt!

De essentie van de hele discussie over werkdruk in het onderwijs is dat het onderwijs maar blijft hangen in een werkvorm die allang niet meer van deze tijd is. Lessen van 50 tot 80 minuten, waarin 20 tot 30 jongeren klassikaal stil moeten zitten en synchroon kennis tot zich moeten nemen door te luisteren. De tegenhanger zou zijn dat jongeren naar ‘kantoor’ komen, voor een aantal vakken (zoals mijn eigen vak, natuurkunde) in hun ‘cubicle’ aan het werk gaan met uitgebreide ondersteuning en facilitering door ICT en een beroep doen op docenten wanneer zij daaraan behoefte hebben. Door, ook weer met ICT, hun kennis en vaardigheid voortdurend onderweg te toetsen valt de werkdruk van het maken en nakijken van toetsen voor docenten weg, evenals de spanning van toetsweken voor leerlingen. Het onderwijs kan veel prettiger voor leerlingen en docenten. In werkvormen waarin die vakanties als vanzelf verdampen en terug kunnen naar wat iedereen normaal vindt in alle andere beroepen.

Correcties/aanvullingen

Sleepwet

In het artikel Voorkomt de ‘sleepwet’ aanslagen? (1/11, p. 10-11) stond de zin: ‘Tegenstanders vrezen verder dat de toezichthouders niet voldoende armslag hebben, bijvoorbeeld omdat er slechts 1,4 miljoen euro voor toezicht is vrijgemaakt’. Daar was het woord ‘extra’ vervallen. Eén van de twee toezichthouders had al een budget.