Waarom is Robert M. niet gecontroleerd?

Gevangenisbeleid Robert M. slaagde erin vanuit de gevangenis een excuusbrief aan slachtoffers te laten bezorgen. Ook ontving hij journalisten.

Kinderdagverblijf het Hofnarretje aan de Van Woustraat in Amsterdam, waar Robert M. werkzaam was.
Kinderdagverblijf het Hofnarretje aan de Van Woustraat in Amsterdam, waar Robert M. werkzaam was. Valerie Kuypers/ANP

De veroordeelde kindermisbruiker Robert M. is er vanuit de gevangenis in Vught (PI Vugt) in geslaagd een excuusbrief te laten bezorgen bij ouders van zijn slachtoffers. M. is in 2013 veroordeeld tot negentien jaar en tbs voor het seksueel misbruiken van 87 kinderen, van wie de jongste drie weken oud was.

M. verstuurde de excuusbrief aan advocaat Richard Korver, die veel ouders van misbruikte kinderen bijstaat en aan de kranten de Volkskrant en Trouw. Trouw zegt dat de brief de redactie nooit heeft bereikt. De Volkskrant publiceerde er dit weekend over. Twee verslaggevers van de krant bezochten M. ook in de PI in Vught en er is telefonisch contact met hem geweest.

Zaterdag schreef minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer dat de controle op M.’s contacten scherper had moeten zijn omdat „slachtoffers en hun ouders nu opnieuw publiekelijk geconfronteerd worden met het leed dat hun door verdachte is aangedaan”.

De commissie Justitie en Veiligheid wil in een algemeen overleg woensdag of donderdag verdere opheldering van de minister. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA), zelf oud-gevangenisdirecteur, wil weten hoe „het nou toch kan” dat een veroordeelde in zo’n gevoelige zaak „niet beter gecontroleerd werd”.

Lees ook: Verscherpt toezicht Robert M. na brief aan ouders
 1. Wat mag een gedetineerde eigenlijk?

  In beginsel mag iedere gedetineerde post ontvangen en sturen, bezoek ontvangen en telefoneren. De gevangenisdirecteur mag al dit verkeer controleren om te zien of er niets onwenselijks gebeurt, zoals opdracht geven tot een liquidatie of contact zoeken met slachtoffers. Alleen communicatie met advocaten mag niet zomaar gecontroleerd worden, omdat veroordeelde en raadsman vertrouwelijk moeten kunnen spreken.

  Robert M. ‘vermomde’ zijn brieven aan de Volkskrant, Trouw en advocaat Richard Korver daarom als brieven aan een advocatenkantoor, in het geval van de Volkskrant advocatenkantoor V&K. Volgens Tweede Kamerlid Van Toorenburg was dit „makkelijk te voorkomen” geweest. „In de PI’s waar ik werkte hadden wij voorgeprepareerde enveloppen in de postkamer met naam en adres van iemands advocaat erop.” Ook mag een directeur gedetineerden aanwijzen bij wie alle communicatie gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld „in zo’n gevoelige zaak als deze”.

  Contact met media vanuit een gevangenis is niet onmogelijk, maar er moet toestemming voor worden gevraagd. Dat is hier volgens minister Dekker niet gebeurd, het bezoek van de verslaggevers aan de PI is door M. omschreven als ‘relatiebezoek’. Soms wordt als onderdeel van een straf een contactverbod opgelegd. Dat was hier niet het geval.

 2. Advocaat Richard Korver stuurde de brief van M. door aan ouders van slachtoffers, waarom deed hij dat?

  In een verklaring op zijn website schrijft Korver: „In deze zaak worden door mij tientallen cliënten bijgestaan die allemaal hebben kunnen aangeven over welke zaken zij wel of niet willen worden geïnformeerd. Er zijn ouders die helemaal niets meer willen vernemen, er zijn ouders die alles willen weten en uiteraard is er ook een grijs tussengebied.”

  De brief van Robert M. is door Korver als attachment in een e-mail meegestuurd. In de tekst van de mail werd duidelijk gemaakt dat het om een brief van M. ging zodat ouders zelf de keuze hadden of, en zo ja wanneer, zij die brief wilden lezen. Slachtofferhulp Nederland heeft het bericht (in overleg met OM, gemeente, politie en GGD) doorgestuurd naar die ouders die geen advocaat hebben, maar wel te kennen hebben gegeven geïnformeerd te willen worden.

  Maar ook ouders die niets meer van en over M. wilden vernemen zijn nu door de media-aandacht weer met hem geconfronteerd. Korver vindt dat justitie heeft „geblunderd” door de brieven en het bezoek van M. niet goed te screenen. „ Ik heb begrepen dat M. nooit bezoek krijgt, behalve van een vrijwilliger. Dan moet je dus opletten als er ineens wel bezoek is.” 

 3. Wat heeft Trouw met de brief gedaan?

  In zijn brief schrijft minister Dekker dat ook aan Trouw een brief is verstuurd. Hoofdredacteur Cees van der Laan zegt dat die brief zijn redactie nooit heeft bereikt. „Ik had de brief graag willen lezen om een redactionele afweging te kunnen maken. Mogelijk is de brief al in de algemene postkamer van dit gebouw retour gestuurd, omdat hier geen advocatenkantoor is gevestigd. Maar eerlijk: ik weet het niet.”

  NRC heeft voor zover bekend geen brief gekregen van M.

 4. Is het nieuws dat Robert M. excuses maakt?

  Nee, dat deed hij ook vier jaar geleden al in de rechtszaak tegen hem. Dat werd door de rechtbank en het hof niet serieus genomen. „Deze spijtbetuiging is (…) niet in lijn met de overige proceshouding van verdachte waarbij hij geen betrokkenheid heeft getoond met de vele en emotionele verklaringen van de ouders. De rechtbank zal de spijtbetuiging dan ook niet in gunstige zin meewegen.” Het is wél nieuws dat Robert M. erin is geslaagd vanuit de gevangenis een boodschap over te brengen aan de ouders van zijn slachtoffers.

Lees ook: Robert M. is veroordeeld, maar wat nu? Vijf vragen en antwoorden