Opinie

Trumps nieuwe man bij de Fed is nog maar het begin

Centrale Bank

De nog steeds machtigste centrale bank van de wereld krijgt een nieuwe voorzitter: donderdag droeg de Amerikaanse president Trump Jerome (Jay) Powell voor als topman van de Federal Reserve Board, het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Trump breekt daarmee met de gewoonte een bankpresident tenminste twee termijnen van vier jaar te gunnen. Het huidige voorzitterschap van Janet Yellen, sinds 2014, wordt niet geprolongeerd. Powell stemde gewoonlijk hetzelfde als zijn voorzitter. Kennelijk heeft Trump vooral zijn eigen kandidaat willen benoemen.

De continuïteit heeft zijn voordelen: de voordracht van het Witte Huis hoeft op weinig tegenstand te rekenen in het Congres, waar een soepele benoemingsprocedure wordt verwacht. De beurzen reageerden rustig.

De lijn van de Federal Reserve is van groot belang, niet alleen voor de VS zelf, maar ook voor de rest van de wereld. De Verenigde Staten zijn nog steeds de grootste nationale economie van de wereld, de financiële markten daar geven de toon aan. De dollar blijft voorlopig de munt waar de wereldeconomie om draait en speelt een allesoverheersende rol op de valutamarkten.

Bovendien ligt de ‘Fed’ in zijn beleid vóór op andere landen en gebieden, zoals de eurozone. Snelle actie na het losbreken van de financiële crisis, terwijl de eurozone daar beduidend meer tijd voor nodig had, heeft er aan bijdragen dat het Amerikaanse beleid leidend is. De eurozone had daarnaast ook nog te maken met een eigen eurocrisis, en ligt mede daardoor ook conjunctureel achter. Deze combinatie van invloed en timing maakt de betekenis van het monetaire beleid van de Fed op dit moment extra groot, en daarmee ook die van de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Toch is het niet gezegd dat het beleid van de centrale bank nu zonder meer doorgaat op de ingeslagen weg. Van Powell is bekend dat hij vindt dat de regulering van de financiële sector na de crisis van 2008 te ver is doorgeschoten. Deregulering, met alle risico’s van dien, spoort met de lijn van de regering-Trump. Daarnaast is van te voren nooit bekend welke stempel een nieuwe voorzitter op het beleid zal drukken als hij eenmaal in functie is.

En, misschien wel het belangrijkst: Powell wordt niet Trumps enige benoeming bij de centrale bank. Op dit moment zijn drie van de zeven posities in het bestuur vacant. Dit Witte Huis heeft een ongekend privilege: het kan meteen al een meerderheid van het Fed-bestuur benoemen. De nieuwe voorzitter van de Fed mag dan een gematigde keuze lijken, hoe Trumps invloed op de centrale bank uitpakt, wordt daarom pas duidelijk als het gehele bestuur compleet is.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.