Scholierenvergoeding

Vergoeding voorschool

Amsterdamse ouders met een minimuminkomen krijgen per 2018 ook een scholierenvergoeding van 250 euro per jaar voor een kind op de peuteropvang. Dit moet ouders met een lager inkomen stimuleren hun kind naar een voorschool te brengen en is een reactie op de nieuwe wet Kinderopvang. Door die wet kunnen peuters langer bij de opvang terecht – waar wel een ouderbijdrage geldt.