Onderwijs

‘Verzuimregistratie ROC Zadkine deugt niet’

De verzuimregistratie van de mbo-opleiding logistiek van ROC Zadkine deugt niet. Leerlingen verzuimen veelvuldig en daardoor is er een groot risico op uitval van kwetsbare studenten. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in een rapport. Het college van bestuur van Zadkine zegt dat het inspectie-onderzoek een paar maanden oud is en dat de school inmiddels stevige maatregelen heeft genomen om de verzuimregistratie te verbeteren. De NOS meldt echter, op basis van recente gesprekken met medewerkers van de school, dat het verzuim nog steeds niet goed wordt geregistreerd.