Tien tweets

SGP

Kees van der Staaij (SGP) gedroeg zich twee dagen lang zo rustig, zelfs als het over medische ethiek ging, dat je bijna zou denken: dit is ook zíjn kabinet. In elk geval lijkt hij zich niet veel zorgen te maken over Rutte III. Hij had af en toe een vraag, hij vond ook dat eenverdieners nog steeds veel te veel belasting betalen, vergeleken met tweeverdieners. Maar dat was het wel.

Al op woensdag lukte het Van der Staaij om PVV-leider Geert Wilders, die graag praat over de Joods-christelijke cultuur, even te ontregelen. Waarom was deze eerste woensdag in november belangrijk voor de protestantse kerken in Nederland? Wilders keek opgewekt en begon over „500 jaar Reformatie”. Mis. Het was Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Als kleine partij is de SGP bij grote debatten pas als bijna-allerlaatste aan de beurt. Zijn speech had Van der Staaij daarom ludiek samengevat in tien tweets. Ook kreeg hij de gehele Tweede Kamer, op de Partij voor de Dieren na, achter zijn voorstel om een Nederlandse vlag op te hangen in ’s lands nationale vergaderzaal.