Brieven

euthanasie

Deze psychiater gooit de deur wel erg hard dicht

Foto ROOS KOOLE/ANP

Euthanasie in de psychiatrie wordt langzaam maar zeker bespreekbaar, maar niet als het ligt aan psychiater Steven Matthijsen. In NRC van 1 november gooit hij de deur met een smak dicht. Een commissie vanuit de beroepsgroep stelt dat het moreel niet gepast is dat patiënten met psychiatrische aandoeningen onvoldoende gehoor vinden voor een euthanasieverzoek bij hun behandelend arts. Paulan Stärcke, lid van de commissie, voegde er wijze en van empathie getuigende woorden aan toe: openstaan voor euthanasieverzoeken zou onderdeel moeten zijn van de goede behandeling.

Die empathie ontbeert Matthijsen kennelijk. Voor hem is levensbeëindiging in de psychiatrie onbespreekbaar, eenvoudig omdat euthanasie geen normaal medisch handelen is. Einde discussie. Hij bevestigt daarmee het vooroordeel dat psychiaters koste wat kost willen doorbehandelen, ook als hij stelt dat de arts zich moet houden aan zijn primaire taak: genezen en leed verzachten. Terwijl we weten dat een gesprek over euthanasie zelfs levensverlengend kan werken. Matthijsen bepleit nu eerst een discussie binnen de beroepsgroep, maar dat doet hij juist op het moment dat de psychiaters werken aan een richtlijn waarin de patiënt en diens familie meer dan serieus worden genomen in hun wensen rond het levenseinde. De patiënt verdient geen dichte deuren, maar een goede behandeling. Openstaan voor een euthanasieverzoek hoort daarbij.


directeur NVVE