Door heftige griepgolf ziet het CBS levensverwachting iets teruglopen

AOW-leeftijd

Een stevige griepgolf heeft de levensverwachting voor de zestiger van vandaag enigszins verlaagd. Wie in 2023 65 jaar oud wordt, leeft daarna gemiddeld nog 20,5 jaar. Die levensverwachting is iets teruggelopen vergeleken met een jaar geleden. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek die een rol spelen bij de bepaling van de AOW-leeftijd. Die leeftijd stijgt met de levensverwachting. Over vijf jaar ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar en drie maanden. Aan de hand van de prognoses voor 2023 wordt een nieuwe AOW-leeftijd vanaf dat jaar vastgesteld.

In de twaalf maanden sinds 1 september vorig jaar stierven meer mensen dan verwacht als gevolg van een relatief lange griepgolf. Mede hierdoor liep de levensverwachting voor 65-jarigen in 2023 zo’n drie maanden terug: van ruim 20,7 naar 20,5 jaar. Die verwachting is de afgelopen decennia flink gestegen: in 1956, toen de AOW werd ingevoerd, lag de levensverwachting nog vijf jaar lager. Momenteel ligt die voor 65-jarigen op 19,8 jaar. Met name de toegenomen medische kennis, hygiëne en leefomstandigheden spelen hierin een rol. Volgens het CBS was in 1950 de kans om negentig jaar te worden 9 procent, nu is dat 31 procent.

Met de komst van het kabinet Rutte III is er geen verandering te verwachten in de vaststelling van de AOW-leeftijd. Partijen als PVV, SP en 50Plus pleiten voor een verlaging naar 65 jaar, maar daar is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden. Rond 2040 ligt de AOW-leeftijd volgens het CBS op 69 jaar en zes maanden.