Opinie

Zonder basisbeurs gaat bakkerszoon niet studeren

Kinderen uit arme gezinnen leggen het straks af tegen kinderen uit rijke gezinnen, vrezen de CDA-jongeren en .

Aankomende eerstejaars Erasmus Universiteit. Foto ANP / Jerry Lampen

Zaterdag 4 november vindt in Nijmegen het partijcongres van het CDA plaats. Een congres dat vooral in het teken staat van het feestje van het nieuwe kabinet. Er ligt immers een regeerakkoord waarin het CDA opvallend vaak haar zin heeft gekregen en de dames en heren stonden, al dan niet met een paar flitsende schoenen, op het bordes. Het feestje van Rutte III laat echter een behoorlijke groep jongeren met een flinke kater achter. Want hoewel het CDA campagne voerde met de slogan ‘Voor een land dat we door willen geven’, blijkt de generatie waaraan dat land moet worden doorgegeven er bekaaid vanaf te komen.

Jongeren zijn onder Rutte III zowel letterlijk als figuurlijk het kind van de rekening. In het 58 pagina’s tellende akkoord staat geen enkele maatregel waardoor zij er financieel op vooruit gaan. In tegendeel, door onder andere het verdwijnen van de goedkope zorgpolissen en de verhoging van de btw op studieboeken, openbaar vervoer en levensmiddelen, gaan jongeren er juist op achteruit. Maar bij financiële achteruitgang blijft het niet. Zo lijkt er niets gedaan te worden aan het tekort van studentenwoningen en ook de arbeidsmarkt blijft gekanteld in het nadeel van starters.

Maar de grootste teleurstelling van Rutte III is toch wel het feit dat de basisbeurs niet terugkomt. Dat terwijl het CDA en de ChristenUnie in de vorige kabinetsperiode, terecht, voor het behoud van de basisbeurs waren. Als gevolg van het verdwijnen van die beurs besluit op dit moment 1 op de 5 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om niet te gaan studeren. Voor kinderen met een functiebeperking of kinderen die als eerste uit hun familie gaan studeren gelden vergelijkbare cijfers. Tijdens de onderhandelingen bleek dat er wel ruimte was om investeerders tegemoet te komen door het afschaffen van de dividendbelasting, maar voor deze kinderen, die investeren in hun toekomst, was geen oog.

Als doekje voor het bloeden hebben de onderhandelaars besloten de studenten die vanaf volgend jaar gaan studeren in het eerste jaar een korting aan te bieden van 1.000 euro op het collegegeld. Dit is nog geen 3,5 procent van de gemiddelde studieschuld, terwijl de rente op studentenleningen wel flink omhoog gaat. Een sigaar uit eigen doos dus. Daarnaast is er geen onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor aankomende studenten.

Flexbanen en torenhoge huizenprijzen

Het kabinet gaat er prat op zijn grootste investeringen te doen in onderwijs. Hoewel die zeker nodig zijn, mag het niet zo zijn dat we straks prachtige schoolgebouwen met goed betaalde leraren hebben, terwijl vervolgens de klaslokalen halfleeg blijven omdat de studies onbetaalbaar zijn geworden.

Het land dat dit kabinet doorgeeft is dan ook vooral een land waarin de ongelijkheid onder jongeren toeneemt. Waarin kinderen uit kansarme gezinnen het afleggen tegen kinderen uit kansrijke gezinnen. En waarin voor het eerst in tijden de volgende generatie minder kansen heeft dan de huidige en vorige. Terwijl de generatie waartoe de onderhandelaars van de diverse partijen behoorden nog opgroeiden in een land waar een vaste baan, een eigen huis en een flinke studiebeurs de norm waren, moet de huidige generatie het doen met flexbanen, torenhoge huizenprijzen en een studieschuld. Dit is geen land wat wij als CD(J)A’ers willen doorgeven aan de volgende generatie.

In 2012 brak de VVD het regeerakkoord open omdat haar congres zich niet neer kon leggen bij de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het CDJA wil niet toekijken hoe duizenden jongeren besluiten niet te studeren, enkel omdat ze het niet kunnen betalen. Volgens ons is het nu dus tijd dat het CDA ingrijpt. Niet zoals de VVD deed in 2012 om bankiers minder zorgpremie te laten betalen, maar om de bakkerszoon naar school te helpen. Op die manier zet de partij een stap op weg naar een land dat we wél met een gerust hart willen door geven aan de volgende generatie.