Door #MeToo komen nu ook in Westminster verhalen los

Zowel bij Labour als de Conservatieven groeit het aantal aantijgingen van slachtoffers die zeggen te zijn misbruikt door hooggeplaatste politici. Met hun meldingen werd vaak niets gedaan.

Westminster.
Westminster. Foto Mary Turner/Reuters

Behalve een stevig maatschappelijk debat heeft #MeToo in het Verenigd Koninkrijk politiek tumult ontketend. Woensdagavond maakte Michael Fallon, minister van Defensie en gezien als een stabiele kracht in de regering van Theresa May, bekend terug te treden. „Dear prime minister”, schreef Fallon in zijn ontslagbrief aan premier May. „Ik onderken dat ik in het verleden niet kon voldoen aan de hoge standaard die wij verlangen van de krijgsmacht die ik vertegenwoordig. Ik heb nagedacht over mijn positie en treed als gevolg terug.”

Fallon moest zich al een paar dagen verantwoorden voor een incident van vijftien jaar geleden. Fallon legde toen ongewenst zijn hand op de knie van journalist Julia Hartley-Brewer.

De journalist liet zelf op Twitter weten de zaak niet groter te willen maken. „Ik zei kalm en beleefd dat, als hij dit nog eens zou doen, ik hem een klap in zijn gezicht zou verkopen”, aldus Hartley-Brewer, die zegt dat zij absoluut niet gekwetst was. Britse journalisten speculeren dat het terugtreden van Fallon wel een erg zware reactie is op een relatief klein vergrijp. Het is dus goed mogelijk dat er meer klachten over het gedrag van Fallon zijn binnengekomen.

Deze weken bleek eens te meer dat de verhalen over seksuele intimidatie en misbruik óveral zijn. Dit zijn er slechts enkele tientallen.

Whips

Eerder op de dag werd Theresa May in het Lagerhuis geconfronteerd door Labourpoliticus Lisa Nandy. Zij zei drie jaar geleden bij May, toen minister van Binnenlandse Zaken, geklaagd te hebben dat whips, die de fracties in het gareel moeten houden, klachten over aanranding en onbetamelijk gedrag van Lagerhuisleden gebruikten om partijdiscipline af te dwingen bij stemmingen. Nandy: „Drie keer heb ik May toen gevraagd te handelen, drie keer deed ze dat niet.”

Het terugtreden van Fallon zal niet zonder nauw overleg met 10 Downing Street zijn gebeurd. Wellicht besloot May nu wel te handelen of op zijn minst toe te staan dat Fallon opstapte voordat de politieke rel onbeheersbaar werd en de premier, niet voor de eerste keer dit jaar, achter de feiten aanliep.

Het is echter duidelijk dat niet alleen de Conservatieven in de problemen zitten. De zwaarste aantijging van de afgelopen dagen wordt gedaan door Labourlid Bex Bailey. Zij zegt zes jaar geleden op het partijcongres te zijn verkracht door een partijlid dat hoger in de hiërarchie stond dan zij.

Lees ook het hoofdredactioneel commentaar: #MeToo is een serieuze waarschuwing, nu komt het aan op een vervolg

Ongelofelijk dapper

Bailey, toen negentien, zegt dat zij melding wilde maken van de verkrachting maar dat dit werd afgeraden. „Mij werd verteld dat ik schade zou kunnen oplopen”, zei Bailey tegen de BBC. Partijleider Jeremy Corbyn liet in een reactie weten dat Bailey „ongelofelijk dapper is”.

Affaires met medewerkers

In Westminster circuleert een document met daarop de namen van veertig Conservatieve Lagerhuisleden. Het document zou melding maken van relaties tussen politici, affaires met medewerkers en gevallen van aanranding. De Britse premier Theresa May zou intussen zijn bijgepraat over het gedrag van haar Lagerhuisfractie.

Britse politieke journalisten, die de sfeer en omgangsvormen binnen het Paleis van Westminster kennen als geen ander, denken dat dit een schandaal kan worden dat het declaratieschandaal van 2009 overstijgt.
Politiek en persoonlijk het pijnlijkst voor premier May is dat ook haar vertrouweling Damian Green een ongewenste avance zou hebben gemaakt bij een dertig jaar jongere auteur en wetenschapper. Kate Maltby, de vrouw in kwestie, schrijft in The Times over haar aanvaring met Green, die een kennis van haar ouders was.

Hand op haar knie

De twee troffen elkaar in een pub om de loopbaan van Maltby te bespreken. Green zou anekdotes hebben verteld over hoe affaires doodnormaal waren in Westminster en dat zijn vrouw daar begrip voor had. Volgens Maltby legde Green op dat moment terloops zijn hand op haar knie.

Green zegt dat het verhaal onzin is. Politiek kan May het zich niet veroorloven dat Green net als Fallon vertrekt, hij fungeert als bruggenbouwer tussen de weinig populaire premier en de rest van de ministersploeg. Hij sondeert, zorgt dat ruzies over Brexit niet uit de klauwen lopen.

Voor dat soort politieke overwegingen had Maltby geen oog. Zij schreef waarom zij toch besloot contact met Green op te nemen na zijn benoeming. „Als u het mobiele nummer van de nummer twee van Theresa May zou hebben, zou u niet hetzelfde doen?”, aldus Maltby. „Dat soort ongemakkelijke relaties hoort erbij als jonge vrouw in Westminster. Het zou niet de norm moeten zijn.”

Lees ook: Iedereen fluisterde over Weinstein, niemand sprak

Dit is een geüpdatete versie van een stuk dat correspondent Melle Garschagen eerder schreef.