Opinie

Klimaatverandering

Het WNF pleit niet voor intensievere landbouw

Foto Lex van Lieshout/ANP

In het artikel ‘De ecomodernist versus de sombere milieuactivist’ (27/10) stelt Hein-Anton van der Heijden dat het Wereld Natuur Fonds ideeën van het ecomodernisme overneemt en pleit voor een intensievere landbouw. Dit is onjuist.

Wij pleiten voor een landbouw die met respect voor natuur, mensen en leefomgeving voedsel produceert. In Nederland heeft de landbouw de grenzen van intensivering al ver overschreden: grootschalig gebruik van pesticiden, overbemesting, sterke ontwatering en het verlies van bloemrijke weides, hebben desastreuze effecten voor natuur op boerenland en in natuurgebieden. In Nederland werken we daarom – samen met boeren, bedrijven en andere partners – voor een landbouw die minder intensief is en de natuur beter beschermt.

In andere gebieden in de wereld kan een verhoging van de productie, binnen de grenzen van een ecosysteem en zonder negatieve effecten op lucht-, water-, en bodemkwaliteit, een kans bieden om meer voedsel te produceren zonder de natuur te schaden.

Uiteindelijk zijn we voor ons voedsel afhankelijk van wat de natuur ons kan bieden, zoals een gezonde bodem, voldoende bestuivende insecten en schoon water. Als we dat als leidraad nemen voor hoe we de landbouw organiseren, dan hebben we ook in de toekomst voldoende voedsel.


hoofd Voedsel en Landbouw WNF