Opinie

Brieven 1/11/2017

Onderwijs

Werkdruk verschilt

Ja, laten we het inderdaad over de vakantie in het onderwijs hebben (Brieven, 27/10). Tot 2013 hadden docenten in het voortgezet onderwijs zelfs dertien weken vakantie. Voor de week die toen werd ingeleverd kwam, wat vrije dagen betreft, niets substantieels in de plaats op veel scholen. Gelukkig pensioneerde ik in mei van dat jaar, overigens na jaren met heel veel plezier les te hebben gegeven in zowel onderbouw als bovenbouw. Wel maakten mijn collega’s Nederlands en ik altijd veel meer uren dan Jan Berende in zijn brief aangeeft. Vijftig klokuren of meer werken per week was gewoon en zeker niet alleen in piektijden. In de meeste vakanties lagen, en liggen, er stapels correctiewerk klaar voor de docent en voor een vak als Nederlands moet er ook nog gepoogd worden bij te blijven wat het lezen van moderne literatuur betreft. Gelukkig wordt er veel parttime gewerkt waardoor men nog een beetje aan een privéleven toekomt. Misschien moet hij zijn oor eens te luisteren leggen bij collega’s die iets anders dan wiskunde geven?

Halloween

Petje af voor commercie!

Vraag aan tien, voor mijn part honderd willekeurige Nederlanders wat de betekenis van Halloween is en ik wed dat minder dan 10 procent het antwoord weet. Ook in het artikel ‘Zet een zombie voor je huis’ (30/10) vond ik helaas geen achtergrondinformatie over de herkomst ervan. Wel blijkt volgens de schrijver het Halloween-virus Nederland „binnengeslopen” te zijn en wist hij te vertellen dat Nederlanders er „ontvankelijk” voor zijn. Na zes jaar in Amerika te hebben gewoond ken ik de achtergrond uiteraard maar ik verbaas me erover dat men in Nederland kennelijk zonder enige moeite een Angelsaksisch feest, waarvan de betekenis bij de meesten volkomen onbekend is, klakkeloos overneemt. Petje af voor de commercie! Stel je even voor wat de reactie zou zijn wanneer zou worden voorgesteld om bijvoorbeeld Chanoeka, Eid al-Fitr of Diwali, feesten die toch al heel lang ‘populair’ zijn bij grote groepen bewoners van dit land, als nieuw landelijk feest te introduceren. Trick or treat!

Eigen risico

Verboden staatssteun?

In het artikel over de ChristenUnie (‘Eén lange ontgroening voor de ChristenUnie’, 28/10) staat dat het eigen risico niet mag worden verlaagd omdat dat in strijd zou zijn met Europese regels tegen staatssteun. Staatssteun aan wie of wat? Aan de burgers? Sinds wanneer mag een overheid geen ‘staatssteun’ geven aan burgers? Daar is een overheid juist voor. Naar wie anders kan die steun dan gaan? Wie heeft namens Nederland niet zitten opletten, of heeft met deze merkwaardige regel ingestemd? En met welk belang?

Het is volslagen onbegrijpelijk dat een Europese regel de hoogte van het eigen risico zou bepalen. Of is dit een bizarre uitkomst van doorgedraaid vrijemarktdenken? Nu lijkt het erg op het excuus van politici dat ‘iets niet van Europa mag’, terwijl die politici zelf mee verantwoordelijk zijn voor die regels.

ChristenUnie

Stop met stigmatiseren

Voordat ik de krant van afgelopen zaterdag bij het oud papier zet, reageer ik nog even op de grote foto die op pagina 28-29 bij het artikel over de ChristenUnie staat afgedrukt (‘Eén lange ontgroening voor de ChristenUnie’, 28/10). Waarom moet u deze christelijke partij altijd op zo’n flauwe manier framen? Aan het slot van de kabinetsformatie kopte u op de voorpagina ‘Kabinet van bakfiets en kerkbank’, met een misplaatste cartoon van Kamagurka op pagina 2 (11/10), nu zien we twee fractieleden in gebed tijdens een fractievergadering. Wilt u de ChristenUnie wegzetten als een stelletje vrome kwezels of als poldertalibaan? Het komt op mij nogal kinderachtig en stigmatiserend over en ik hoop dat u er tijdens de komende kabinetsperiode niet mee aan de gang blijft gaan.