Regering Sint-Maarten gaat overstag, maar verliest meerderheid

Onder druk is premier Marlin alsnog akkoord gegaan met de voorwaarden voor Nederlandse hulp bij de wederopbouw. Maar zijn coalitie is gespleten.

Foto ANP/Vincent Jannink

De regering van Sint-Maarten is maandag op het laatste moment toch akkoord gegaan met de voorwaarden die Nederland stelt aan de financiering voor de wederopbouw van het eiland. Maar de regering van premier William Marlin heeft alsnog zijn meerderheid in het parlement verloren, omdat acht van de vijftien Statenleden een motie met een samenwerkingsverklaring hebben ondertekend. De acht Statenleden willen de bevolking van Sint-Maarten ,,verdere politieke onzekerheid en verhalen over verkiezingen in deze moeilijke tijden’’ besparen, staat in de verklaring.

De Nederlandse regering had Sint-Maarten tot deze dinsdag, 31 oktober, de tijd gegeven om akkoord te gaan met de voorwaarden. In een zitting van de ministerraad ging premier Marlin maandag alsnog akkoord met de voorwaarden, op aanraden van de Raad van Advies op het eiland. De premier stond onder zware druk van zijn coalitiegenoten, maar ook van de private sector en grote delen van de bevolking op Sint-Maarten.

Wederopbouwfonds

De instemming van de regering maakt de weg vrij voor het oprichten van een speciaal wederopbouwfonds. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA) is maandag formeel geïnformeerd.

Lees meer over de onenigheid in het kabinet van Sint-Maarten over de hulp voor wederopbow

De Nederlandse regering wil in ruil voor de financiële steun een Integriteitskamer tegen corruptie instellen en meer grensbewaking op Sint-Maarten door Nederlandse marechaussees. De Integriteitskamer kan onderzoek doen naar integriteitsschendingen, de regering advies geven en aangifte doen van strafbare feiten.

De regering-Marlin is tegen meer Nederlandse marechaussees op het eiland en noemde de voorwaarden eerder “het verbinden van wederopbouwhulp aan andere zaken het onnodig politiseren van rampen als Irma“. Hij vond dat het eiland werd gegijzeld door de voorwaarden die Nederland verbindt aan de financiële steun.

Overgestapt

Hoe de politieke situatie zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk. Drie Statenleden binnen de coalitie van premier Marlin zijn in feite overgestapt en hebben een nieuwe meerderheid gevormd met oppositiepartij UP. Het gaat om de twee zetels van de Democratic Party van parlementsvoorzitter en oud-premier Sarah Wescot-Williams en het Statenlid Chanel Brownbill van Sint-Maarten United. De regeringspartijen National Alliance van premier Marlin en Sint-Maarten United houden zo maar vijf zetels over van hun oorspronkelijke meerderheid van acht zetels.

In hun gezamenlijke verklaring van maandag dragen ze de regering op de Nederlandse voorwaarden te accepteren en te onderhandelen voor samenwerking met Nederland. De acht Statenleden gaan samenwerken volgens ,,de principes van integriteit, transparantie en goed bestuur’’.

Sinds Sint-Maarten in 2010 een autonoom land binnen het Nederlandse Koninkrijk is geworden, is de regering al vijf keer eerder gevallen. Als Statenleden onderling een nieuwe meerderheid kunnen vormen, zoals nu het geval is, dan volgen er niet automatisch nieuwe verkiezingen.