Melkveehouders verliezen hoger beroep over kleinere veestapel

De Nederlandse staat mag zijn beleid voor het terugdringen van fosfaat doorzetten. De veehouders worden volgens het gerechtshof niet ‘onevenredig’ zwaar getroffen.

Melkveehouderij in Muiderberg.
Melkveehouderij in Muiderberg. Foto Koen Suyk/ANP

De Nederlandse staat heeft van het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met een groep melkveehouders over beleid dat het in mest aanwezige fosfaat in Nederland moet terugdringen.

Bij de rechter hadden de 51 boeren in mei nog wel gelijk gekregen in een zestal vonnissen. Die vonnissen worden nu vernietigd.

Investeringen

De 51 melkveehouders hadden bezwaar gemaakt tegen beleid van de Nederlandse overheid om de hoeveelheid mest terug te dringen, om zo te kunnen voldoen aan Europese regels op gebied van fosfaat. Onderdeel van het zogeheten fosfaatreductieplan is dat Nederlandse melkveehouders het aantal melkkoeien terug moeten brengen naar de hoeveelheid koeien die zij in juli 2015 hadden.

Euforie na de afschaffing van de melkquota heeft maakte plaats voor een nieuw probleem. Lees ook: Met meer melk kwam er meer mest, te veel mest

Maar de melkveehouders die naar de rechter stapten, zeggen dat zij vóór juli 2015 al hadden geïnvesteerd in grotere stallen en daarmee ‘onomkeerbare investeringsverplichtingen’ waren aangegaan, terwijl deze stallen nu niet ten volle benut kunnen worden omdat ze in juli 2015 nog niet (volledig) in gebruik waren. Volgens de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in mei, werden deze boeren daarom ‘onevenredig’ zwaar getroffen. Het gerechtshof volgt die redenering niet.

‘Niet onevenredig’

Volgens het hof is voor melkveehouders ‘te voorzien geweest dat er na het afschaffen van de melkquota nadere maatregelen zouden moeten worden genomen om te voorkomen dat het nationale mestplafond zouden worden overschreden’.

Daarnaast zegt het hof dat niet in algemene zin kan worden gezegd dat de fosfaatregeling van de overheid tot onevenredige gevolgen leidt, dat zou in individuele gevallen beoordeeld moeten worden.

Bijna 500 melkveehouders meldden zich eerder dit jaar aan voor een uitkoopregeling, om het mestoverschot terug te dringen. Lees ook: Op weg naar de slachtbank?

Ook voor biologische boeren maakte het hof geen uitzondering. Bioboeren vinden zelf dat ze niet bijdragen aan het mestoverschot omdat zij aan biologische regelgeving gebonden zijn, die voorschrijven dat ze veel minder mest op hun land mogen gebruiken. Of zij een aparte positie verdienen is volgens het hof een ‘politieke vraag’.