Downslag voor bridgebond

Rubriek Economie & Recht Moet het kaartspel bridge als sport worden beschouwd, omdat het de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevordert?

Foto iStock

Het kaartspel bridge, en zeker wedstrijdbridge, vergt volgens de English Bridge Union (EBU, 55.000 leden) de inzet van hoge geestelijke vaardigheden, zoals logica, lateraal denken, strategie en geheugen. De regelmatige beoefening ervan zou zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid ten goede komen en daarom als ‘sport’ moeten worden beschouwd. En omdat in Europa sommige diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport zijn vrijgesteld van btw, eiste de EBU terugbetaling van btw op inschrijfgeld bij toernooien.

De Britse fiscus weigerde. Het Europees Hof moest eraan te pas komen om het pleit te beslechten. Maar hoe vaak de term ‘sport’ ook in de btw-richtlijn opduikt, nergens konden de rechters een definitie vinden. Daardoor zagen ze zich genoodzaakt de betekenis en de draagwijdte van het begrip te bepalen aan de hand van de omgangstaal. En daarin, zo stelden ze vast, duidt het begrip ‘sport’ „doorgaans op een activiteit die wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component”. Bridgen mag dan de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen, dat is niet voldoende om het onder ‘sport’ in de btw-richtlijn te laten vallen, aldus het Hof.

ECLI:EU:C:2017:814