Brieven

Brieven 31/10/2017

Commentaar Rutte III

Het nut van kunst

Het voelt als vanzelfsprekend om het NRC-commentaar Kunst is geen gebruiksartikel, nut is bijvangst (28/10) te onderschrijven. Maar is het ook vanzelfsprekend?

Als we eerlijk zijn, noemt het regeerakkoord de intrinsieke waarde van kunst en cultuur wel degelijk, zelfs als eerste. Kennelijk beschouwt de nieuwe regering het onderwerp dus niet louter vanuit functioneel oogpunt. Maar er is ook het probleem dat al zo lang aan kunstbeleid kleeft. Kunst heeft autonoom betekenis en vraagt daarom overheidssteun, dat weten de wetenden, dat geloven de gelovigen, dat onderkennen de kenners.

Het probleem is: hoe maken we de verbinding met de anderen? Voor zoveel politici, opiniemakers en mensen aan de top van maatschappelijke organisaties is dit standpunt niet vanzelfsprekend en ik vrees dat zij door het commentaar niet plots tot dit inzicht komen. En toch willen we ondersteuning voor de kunst van de voorlieden van de werkgeversorganisaties, de vakbonden, organisaties van ANWB tot de Vereniging van Hogescholen en van veel meer plaatselijke, provinciale en landelijke politici dan nu het geval is.

Hoe erg is het om dan de ‘verrijking van het individu’ en ‘de verbinding met de samenleving’ in de legitimering van kunstbeleid mee te nemen? Het nut van de kunst ‘bijvangst’ noemen is sowieso net een slagje te schraal.

Het commentaar had zich daarentegen bozer kunnen tonen over de eufemistische zin in de regeringsverklaring dat de sector de ‘hervormingen’ goed heeft doorstaan. Het kabinet-Rutte III had in plaats daarvan moeten schrijven: „We proberen iets van de onbesuisde en onevenredige bezuinigingen van Rutte I te herstellen. Dat doen we helaas nog maar heel bescheiden.”

Insecten

En nu de medicatie nog

Toen ik jong was zag je overal libellen in het Westland. Na tientallen jaren waarin ze geheel verdwenen waren, zie je ze nu overal terug komen. Het helpt als je milieumaatregelen neemt.

Het wordt nóg beter omdat we nu te maken krijgen met een beleid dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden zonder dat het afvalwater ervan volledig gereinigd wordt.

Bij testen van afvalwater kwam echter naar voren dat dit tien keer meer resten van geneesmiddelen dan bestrijdingsmiddelen bevat. Het zou een goede stap zijn als bij onderzoek ook gekeken wordt naar de invloed daarvan op de stand van de insectenpopulatie. Ook chemische of synthetische drugs en voorbehoedsmiddelen moeten daarin meegenomen worden.

Misschien moeten we voor al deze chemische (genees)middelen dezelfde maatregelen nemen die nu gelden voor de bestrijdingsmiddelen. De obsessieve aandacht voor natuurlijke landbouw en tuinbouw als oplossing voor alle kwalen mag best wat breder als je écht van het milieu houdt.


gepensioneerd tuinder,

Correcties/aanvullingen

Het nieuwe kabinet

Televisierecensent Arjen Fortuin (Het nieuwe kabinet, dag 1: de hoogtepunten, 27/10, p. C21) ontwaarde bij de beëdiging van het nieuwe kabinet ministers in ‘rokkostuum’. De heren droegen geen rok, maar een jacquet.