Duitsland

Duitse spoorwegen willen trein naar Anne Frank noemen

De Duitse spoorwegen willen een nieuwe ICE-hogesnelheidstrein vernoemen naar Anne Frank. In enkele Duitse media is de vraag opgeworpen of dat niet ongepast is omdat Frank in 1944 per trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen is gedeporteerd, waar ze in 1945 stierf. Deutsche Bahn vroeg het publiek namen te suggereren voor de treinen, waarvan de eerste 25 in 2018 en 2019 in gebruik genomen zullen worden. Het moest gaan om Duitse historische persoonlijkheden. Een woordvoerder zegt dat de jury „intensief gediscussieerd heeft” over de vernoeming naar Anne Frank en zich ervan bewust was dat de keuze omstreden is. (NRC)