Opinie

    • Folkert Jensma

Wietbeleid beweegt eindelijk, maar veel is symboliek

Een opvallend liberale maatregel van het kabinet op het gebied van de handhaving is het experimenteel toestaan van „telen van wiet voor recreatief gebruik”. Hoe dit ook praktisch zal uitpakken, de patstelling tussen lokaal en centraal bestuur is nu doorbroken.

Het kan de opmaat zijn naar politieke overeenstemming over de aanpak van de voortwoekerende drugshandel. Maar evenzeer denkbaar is dat het geen effect heeft en dus een gepasseerd station is. Beide uitkomsten zullen betekenis hebben.

De plannen om criminele motorbendes te verbieden, voorwaardelijke invrijheidstelling aan banden te leggen en straffen aan te passen (wraakporno, haatzaaien) hebben vooral symbolische waarde.