Wethouders

D66 dwingt opvolging van wethouder Ollongren af bij kritische coalitiegenoten

Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft geen behoefte aan een wethouder die voor de laatste paar maanden van dit college Kajsa Ollongren opvolgt. En toch zal D66 een vervanger voordragen via een wethouderscommissie van hun leden.

D66 eist ook de positie van eerste locoburgemeester op, die Ollongren innam totdat ze deze week minister en vicepremier werd voor D66. Deze functie wordt nu uitgeoefend door wethouder Eric van der Burg (VVD), die daarmee ook fungeert als burgemeester totdat een waarnemer wordt aangesteld. Zodra die aantreedt, zal D66 wethouder Udo Kock naar voren schuiven als eerste loco, aldus fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

Ook coalitiegenoten VVD en SP vonden een nieuwe wethouder niet nodig, maar zij hebben zich neergelegd bij de wens van de grootste partij D66. „We hebben het zo afgesproken in het coalitieakkoord”, zegt VVD-raadslid Marianne Poot. „En wij zijn goed voor ons woord.” Die nieuwe wethouder zal de taken van Ollongren terugkrijgen die deze week voorlopig werden overgedragen aan D66-wethouders Kock (economie en stadsdeel Centrum) en Kukenheim (kunst en cultuur). Sebastiaan Capel, nu nog voorzitter van stadsdeel Zuid, wordt genoemd als Ollongrens opvolger.

Fractievoorzitter Van Dantzig zegt dat de dossiers van toerisme en de drukte in de stad belangrijk zijn en de volle aandacht van een wethouder verdienen. De overige partijen schatten dat anders in. „Alle politieke punten van het coalitieakkoord zijn afgerond”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters. „De laatste begroting wordt over een paar weken behandeld in de raad.”

Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink van GroenLinks noemt de nieuwe wethouder „een dure stagiair”. „Voordat die is ingewerkt, is het college al demissionair.” Hij noemt het „moeilijk uit te leggen dat iemand vier maanden wethouder is en dan recht heeft op drie jaar wachtgeld”.