Softdrugsbeleid

Aboutaleb blijkt nóg een coffeeshop te hebben gesloten. Oppositie geërgerd

Burgemeester Aboutaleb (PvdA) heeft tijdens een spoeddebat afgelopen donderdag gezegd dat hij een paar maanden geleden nóg een coffeeshop heeft laten sluiten, in Rotterdam-Zuid. Daarmee komt het aantal coffeeshops op 35. Ter vergelijking: in 1999 telde de stad er nog 65.

Afgelopen zaterdag sloot hij coffeeshop Trefpunt aan de Botersloot omdat deze te dicht bij een school zit. De school, het Luzac College, vestigde zich daar twee jaar geleden, Trefpunt zat er al 25 jaar.

Gemeenteraadsleden van SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren stonden op hun achterste benen omdat zij het oneens zijn met het strenge coffeeshopbeleid van Aboutaleb. Zij willen dat hij Trefpunt weer open laat gaan omdat de druk op andere coffeeshops in het centrum te hoog wordt. Die krijgen de klanten van gesloten coffeeshops er bij, terwijl ze maar 500 gram aan softdrugs mogen aanhouden. Dat is te weinig om al die klanten van hun waren te voorzien, waardoor de kans is dat ze over de gedooghoeveelheid heen gaan.

Fractieleider Leo de Kleijn van de SP was des duivels op Aboutaleb toen deze zei over enkele weken in gesprek te willen met de raad over een onderzoek dat hij liet verrichten naar de ondergrens van het aantal coffeeshops in de stad. Dat die bereikt zou zijn, erkende Aboutaleb in mei. De Kleijn wil daarover niet in discussie, maar staat erop dat er eerst een raadsdebat komt over de sluiting van Trefpunt.

Ook eiste De Kleijn van coalitiepartij D66 een duidelijke uitspraak over het afstandscriterium op basis waarvan Aboutaleb Trefpunt sloot. Dat houdt in dat er binnen een straal van 250 meter rondom een school geen coffeeshop mag zitten. Daardoor sloot de gemeente al 16 andere coffeeshops afgelopen jaren. De Kleijn wil dat de gemeente dat criterium schrapt. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn daarvoor. Maar of D66 daar in meegaat, wilde woordvoerder Robin de Roon niet zeggen.