Meer durf gewenst

Commentaar

Het belastingstelsel wordt hervormd, zegt het regeerakkoord. Maar helaas blijft het slechts bij het begin van een hervorming. De denkrichting is een goede: lasten op arbeid gaan omlaag waardoor werken lonender wordt. Daartegenover staat dat de lasten op consumptie worden verzwaard (verhoging lage BTW-tarief) en het principe dat de vervuiler betaalt, strikter zal worden toegepast. Terecht ook wil het nieuwe kabinet meer vaart zetten achter het beperken van de marktverstorende hypotheekrenteaftrek.

Het fiscale labyrint met al zijn aftrekposten dan wel toeslagen blijft daarentegen bestaan. Als het belastingsysteem toch op de schop gaat en daar ook geld voor beschikbaar is, was meer durf gewenst geweest.