Opinie

De ingeslagen richting is goed

Met de ambities van de nieuwe regeringsploeg op het terrein van duurzaamheid en klimaat is niets mis. Hooggespannen zijn de verwachtingen over het voorgenomen nationaal Klimaat- en Energieakkoord om te komen tot 49 procent vermindering van de CO2-uitstoot in 2030. En dat zelfs in een wet vast te leggen. Het meest concreet is de afspraak om het vrachtverkeer extra te belasten. Maar veel van de afspraken op gebied van duurzaamheid hebben het karakter van een pleidooi of een streven. In gedachten zien we VVD en CDA op de rem trappen. De ingeslagen richting is echter goed, willen we voor volgende generaties een leefbare planeet achterlaten.