Buma: kabinet zal referendum over de sleepwet negeren

De volksraadpleging over de ‘sleepwet’ komt er waarschijnlijk, maar tegen de Volkskrant zegt Sybrand Buma dat referendum niet te beschouwen “als een echt referendum”.

CDA-leider Sybrand Buma op het Binnenhof.
CDA-leider Sybrand Buma op het Binnenhof. Foto Remko de Waal/ANP

Het nieuwe kabinet zal waarschijnlijk niets doen met de uitslag van het referendum over de sleepwet, zegt CDA-leider Sybrand Buma in een interview in de Volkskrant zaterdag.

Buma gaat ervan uit dat dat standpunt wordt gedeeld in de fractie. Het was al bekend dat de regering het raadgevend referendum gaat afschaffen. Volgens de CDA-leider, die de komende kabinetsperiode in de Tweede Kamer plaatsneemt, is de volksraadpleging een “staartje uit het verleden” dat “onoplosbare ellende” oplevert in plaats van politiek en burgers dichter bij elkaar te brengen.

Hij noemt het onderwerp - de nieuwe wet die de bevoegdheden van de inlichtingendienst verruimt - ook niet geschikt voor een volksraadpleging:

“Dat is een buitengewoon ingewikkeld ding met enorme consequenties als het niet doorgaat. Daar kun je geen digitale vraag over stellen: ja of nee.”

De CDA-leider ziet verder praktische bezwaren tegen de organisatie van het referendum, dat zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Niet alle gemeenten hebben dan echter verkiezingen, waardoor volgens Buma grote verschillen zullen ontstaan bij de opkomst. “Het klopt gewoon niet.”

Lees ook: Klopt het publieke beeld van de ‘sleepwet’?

Volgens Buma moet de sleepwet er komen. Als de wet in 2018 van kracht wordt, wordt het voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) mogelijk om op grote schaal communicatie op de kabel af te tappen. Het is een verruiming van de bevoegdheid die de dienst nu heeft. Hoewel volgens de regering genoeg criteria zijn ingebouwd die misbruik van de persoonsgegeven voorkomen, hebben instanties zoals de Raad voor de Rechtspraak zich kritisch uitgelaten over de wet.

In oktober behaalde het initiatief om een referendum over de nieuwe wet te organiseren 400.000 handtekeningen van burgers. Op 1 november maakt de Kiesraad bekend of die ondertekeningen geldig zijn, waarna de organisatie van een volksraadpleging doorgaat.