Opinie

Bizar idee over Nederlanderschap

De migratieparagraaf is geheel toegesneden op het voorkomen van migratie – en als die zich dan toch voordoet dit in EU-verband zoveel mogelijk weg te houden van onze grenzen. Het Vluchtelingenverdrag dat nu toegang garandeert, vindt dit kabinet verouderd. ‘Onafhankelijk onderzoek’ moet voor perspectief op verandering zorgen. Dat zou wel eens een illusie kunnen blijken. Migranten die Nederland wel weten te bereiken, wordt koel voorgehouden dat Nederlanderschap iets is dat „verdiend moet worden”. Als het kabinet Nederlanderschap door geboorte dan kennelijk ook als verdienste ziet, is dat bedenkelijk, om niet te zeggen bizar. De Europese migratiedeals, zoals gesloten met Turkije, zijn intussen bepaald niet ‘mensenrechtenproof’ gebleken.