Brieven

Regeerakkoord

Waar is ‘Nederland-kennisland’?

Foto iStock

Nu de kabinetsformatie klaar is, vraag ik mij af waar ‘Nederland kennisland’ is gebleven. Niet in de regeringsverklaring, niet in deze krant en ook vanuit de wetenschap wordt er niet dringend naar gevraagd. Waarom herinnert niemand meer aan onze Lissabondoelstellingen uit 2000, drie procent van ons BNP naar onderzoek en innovatie? Nu is dat nog geen twee procent. Waarom wijst niemand op onze directe concurrent Duitsland die wel die drie procent gaat halen? Het kabinet gaat wel extra geld aan onderzoek besteden, 400 miljoen, maar dat bedrag komt pas in 2020 beschikbaar. Terecht merkt de KNAW op dat dit wetenschapsglas maar veertig procent vol is: er was om 1 miljard gevraagd. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs en vergroening. Nuttig, maar waarom gaat een kabinet met D66 en een premier die de mond vol heeft van Nederland-innovatieland niet voluit investeren in kennis? Waarom geen poging om de draconische bezuinigingen op onderzoek ongedaan te maken?