Beslissing glyfosaat uitgesteld

Onkruidbestrijder

De lidstaten van de Europese Unie hebben nog geen overeenstemming bereikt over toekomstig gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat binnen Europa. Woensdagochtend bleek dat er geen meerderheid was voor het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat weer voor een periode van tien jaar toe te staan in de EU. Ook een voorstel om de toelating voor zeven of vijf jaar te verlengen, kreeg geen meerderheid.

Glyfosaat, hoofdbestanddeel van Monsanto’s Roundup, is omstreden. De onkruidbestrijder werd door een afdeling van wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2015 als „waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen” bestempeld. Dat werd tegengesproken door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Nederland is voorstander van een nieuwe toelating van tien jaar. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde dinsdag voor een Europees verbod van glyfosaat. Dat besluit is echter niet bindend. (NRC)