Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

Het aantal Nederlanders dat lid is van een vakbond, daalt al sinds een piek in 1999. De krimp is de laatste jaren wel minder groot geworden.

Foto Danny van den Berg/ANP

Het aantal vakbondsleden in Nederland blijft dalen. Voor het zesde achtereenvolgende jaar ging het aantal omlaag, dit keer met 15.000. Eind maart waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, het laagste aantal sinds 1991, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het ledental daalt de laatste jaren wel minder snel. In 2016 nam het ledental af met 17.000, in 2015 was dat nog 28.000. Er zijn wel steeds meer vrouwen en 65-plussers lid van een vakbond.

Steeds meer vrouwen werken en dat zien de vakbonden ook terug in hun ledenbestand. In 2017 waren ruim 650.000 vrouwen lid van een vakbond, 8.000 meer dan vorig jaar. De stijging is vooral te danken aan de groep van 45 jaar en ouder.

Dit is ook de enige leeftijdsgroep waar het aantal vrouwen in de beroepsbevolking toeneemt, aldus het CBS. In 1999 waren er 518.000 vrouwelijke vakbondsleden. Het aantal mannelijke vakbondsleden neemt gestaag af: van 1,4 miljoen in 1999 naar bijna 1,1 miljoen in 2017, een daling van 21 procent.

Jongeren

In 2017 nam het aantal vakbondsleden in bijna alle leeftijdsgroepen af. De minste belangstelling bestaat onder jonge werknemers die zojuist de arbeidsmarkt hebben betreden. Verhoudingsgewijs is het aandeel van jongeren in de vakbeweging minimaal. Per saldo daalde het aantal leden onder de leeftijdscategorie 25- tot 45-jarigen met 9.000.

Lees ook: De vakbond dood? Welnee! De geschiedenis van de Nederlandse vakbonden in de afgelopen twintig jaar.

Alleen bij de 65-plussers bleef het aantal leden gelijk. Door de vergrijzing op de arbeidsmarkt neemt het aandeel van 65-plussers binnen de vakbond toe.