Zorg

SCP: gemeente heeft weinig oog voor mantelzorger

Gemeenten bieden mantelzorgers weinig ondersteuning, terwijl zij dit volgens de wet wel moeten doen. Dat staat in Zicht op de Wmo 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat deze woensdag verschijnt. Volgens het rapport komt tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek, waarin de gemeente bepaalt hoeveel zorg iemand krijgt, „meestal niet” aan bod wat mantelzorgers doen en hoe zwaar het voor hen is die hulp te geven.

Als bij zo’n keukentafelgesprek mantelzorg inzetbaar lijkt, moet de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bespreken hoe het gesteld is met de belasting van de mantelzorger. Ook moet worden vastgesteld of de mantelzorger ondersteuning behoeft.

Tijdens meer dan de helft van de door het SCP geregistreerde gesprekken was volgens de mantelzorgers helemaal geen aandacht voor hun hulp. Als die er wel was, vond ongeveer eenderde van de ondervraagden de aandacht voor verschillende aspecten van hun inzet matig of slecht. Over de keukentafelgesprekken waren de mensen met een zorgvraag regelmatig ontevreden, blijkt uit het rapport. (NRC)