‘Schultz laat tekort van bijna half miljard na’

Rekenkamer Volgens de Algemene Rekenkamer kampt Rijkswaterstaat met een begrotingstekort. Het ministerie ontkent.

VVD-minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zadelt haar opvolger in het nieuwe kabinet op met een fors begrotingstekort. Volgens de Algemene Rekenkamer kampt Rijkswaterstaat met een tekort van bijna een half miljard euro op de langetermijnfinanciering voor het beheer en onderhoud op wegen en vaarwegen.

Dat schrijft de Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2018 van het ministerie van Infrastructuur. De Rekenkamer heeft recent de begrotingen van alle ministeries doorgelicht. „Alleen die van het ministerie van Infrastructuur en die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben budgettaire problemen van een dergelijke omvang”,, zegt een woordvoerder van de Rekenkamer.

Het ministerie van Schultz ontkent de tekorten bij Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder gaat het niet om „een gat of een tekort, maar om financiële risico’s die zich wellicht na 2021 kunnen voordoen en waarvoor de minister een reservering heeft getroffen”. In het totaal gaat het tot 2031 bij beheer en onderhoud om een bedrag van 33,9 miljard euro, aldus de zegsvrouw van het ministerie.

Het ministerie steggelt al jaren met de Rekenkamer over de inzichtelijkheid van de begrotingen van Rijkswaterstaat. Die is inmiddels verbeterd, schrijft de Rekenkamer. Maar „de middelen van Rijkswaterstaat lijken onvoldoende te zijn om uitgestelde werkzaamheden uit te voeren”. Het tekort bedraagt volgens de Rekenkamer 226 miljoen euro bij het hoofdwegennet en nog eens 244 miljoen euro bij het hoofdvaarwegennet. Volgens de woordvoerder is er, ondanks de ontkenning van het ministerie, sprake van serieuze financiële problemen en gaat het bij dat half miljard euro om „reële tekorten”.

Schuiven met posten

Dinsdag heeft de Rekenkamer in een besloten bijeenkomst met de fractiespecialisten in de Tweede Kamer een toelichting op haar brief gegeven. Volgens het D66-Tweede Kamerlid, Rob Jetten, is er inderdaad sprake van tekorten bij het onderhoud van het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet, maar kan er geschoven worden met andere posten bij Rijkswaterstaat. „Dat wordt wel een punt bij de begroting.”

Volgens GroenLinks-woordvoerder Liesbeth van Tongeren zijn de door de Rekenkamer gesignaleerde tekorten een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van een nieuwe minister. „In het regeerakkoord is 2 miljard euro voor drie jaar opgenomen voor nieuwe infrastructurele projecten. Maar een aanzienlijk deel van dat bedrag zal nodig zijn om die door de Rekenkamer gesignaleerde tekorten weg te werken.”