Na het feest is het meteen menens voor Rutte III

Rutte III Sommige ministers moeten al heel snel aan de slag met moeilijke en gevoelige dossiers. Een kort overzicht.

Illustratie Siegfried Woldhek

Om twintig minuten over elf staat het nieuwe kabinet donderdag op het bordes van paleis Noordeinde. Het is een dag vol protocol en feestelijkheden: beëdiging door de koning, eerste zitting in de Trêveszaal, overdracht op het ministerie, borreltje met Haagse verslaggevers. Maar daarna wacht er een bak werk voor Rutte III. Welke bewindspersonen moeten het snelst aan de slag?

Wouter Koolmees, Sociale Zaken

De ex-onderhandelaar van D66 heeft haast. Het kabinet wil van alles veranderen aan het pensioenstelsel en aan de regels rond ontslag, zzp’ers en ziekte. Maar eerst wil Koolmees daarover een deal sluiten met werkgevers en vakbonden. Begin 2018 moet dat polderakkoord er zijn. Dat is ambitieus: werkgevers en vakbonden steggelen al jaren over deze dossiers.

Ank Bijleveld, Defensie

De ervaren CDA-minister heeft het in één opzicht makkelijk: er is weer extra geld. Maar er is ook veel achterstallig onderhoud, vooral aan het militaire materieel. Ook moet Bijleveld het zelfvertrouwen van de krijgsmacht herstellen na de zware kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het aftreden van minister Jeanine Hennis (VVD) . Op korte termijn is verlenging van militaire missies, waaronder die in Mali, aan de orde.

Eric Wiebes, EZ en Klimaat

De VVD-minister moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch wordt beperkt. Hij moet akkoorden sluiten met energiereuzen, boeren, transportbedrijven en andere sectoren die C02 uitstoten.

Op 1 april 2018 ligt er ook een deadline van de EU: dan moet er een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan zijn. Nog een gevoelig dossier: het aardgas. Wiebes moet het vertrouwen van de boze Groningers zien terug te winnen.

Hugo de Jonge en Bruno Bruins, Zorg

CDA’er De Jonge heeft ruim 2 miljard euro extra te besteden voor verpleeghuizen. Grootste probleem: het personeel vinden. Bruins (VVD) moet 2 miljard euro besparen op ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging en die sectoren zo ver krijgen dat ze akkoord gaan.

Menno Snel, Financiën

D66-staatssecretaris Snel moet meteen aan de slag met de Belastingdienst, die kampt met ICT-problemen en de gevolgen van een mislukte reorganisatie. Ook moet hij een karrevracht aan nieuwe wetten indienen om de belastingplannen van het nieuwe kabinet te realiseren.

Ferdinand Grapperhaus en Sander Dekker, Justitie en Veiligheid

CDA’er Grapperhaus en VVD’er Dekker erven een reusachtig ministerie boordevol problemen. Er is een tekort aan mensen en materieel bij het OM en de politie. De moeizaam functionerende Nationale Politie kost telkens extra geld. En dan moeten ze ook nog binnen zes maanden een begin maken met een omstreden ‘staatswiet’-experiment.

Lees ook: Rutte III, wel patatgeneratie, geen afspiegeling samenleving