Meer kans op diabetes en hartproblemen door nachtwerk

Gezondheidsraad

Het draaien van nachtdiensten verhoogt het risico op diabetes (type 2) en hart- en vaatziekten. Naar schatting verhoogt 40 jaar nachtwerk dit risico met 7 tot 8 procent. Dat meldde de Gezondheidsraad dinsdag.

„Het dag-nachtritme van nachtwerkers raakt ontregeld door lichamelijke activiteit en blootstelling aan licht tijdens de nachtelijke uren.” Dit leidt volgens de raad ook tot slaaptekort, concentratieproblemen, ongelukken op het werk en afnemende werkprestaties. De raad adviseert daarom nachtwerk waar mogelijk te beperken.

1,3 miljoen Nederlanders werken naar schatting soms of regelmatig in de nachtdienst. Dat is eenzesde van de beroepsbevolking. Avondwerk komt nog vaker voor. Meer dan de helft van de beroepsbevolking doet dat soms of regelmatig. Er gelden strenge regels voor onregelmatig werk.

Er zijn ook aanwijzingen dat er een verband is tussen borstkanker en nachtdienst, maar de Gezondheidsraad heeft geen eenduidige conclusie als het gaat om het risico op borstkanker. In 2006 zei de Gezondheidsraad nog wel dat er een verband was.

De raad vond een zwak bewijs voor een verband met het metaboolsyndroom. Over de relatie tussen nachtwerk en andere ziekten kan wegens gebrek aan onderzoek geen uitspraak worden gedaan.

De Gezondheidsraad schreef het rapport op verzoek van demissionair PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. (NRC)