Brieven

Brieven 25/10/2017

Darmkanker

Ook erfelijke screening

Jeroen Geurts schreef over het succesverhaal van de landelijke screening op darmkanker (Mooi, die screening op darmkanker, 21/10). Zijn zwager was te jong om mee te doen aan dit bevolkingsonderzoek en overleed op 31-jarige leeftijd na erfelijke darmkanker.

Vijf tot tien procent van alle darmkanker heeft een erfelijke achtergrond. Volgens de richtlijnen wordt momenteel in alle darmtumoren van mensen onder de 70 jaar een immunohistochemische test gedaan om te kijken of er aanwijzingen zijn voor een specifieke erfelijke vorm (het Lynch-syndroom).

Een DNA-test kan een positief testresultaat bevestigen. Familieleden kunnen dan, ook voor een DNA-test en zo nodig voor regelmatige coloscopie in aanmerking komen, zodat je bij deze gezonde familieleden de kanker vóór bent. Soortgelijke screening is ook beschikbaar voor andere vormen van erfelijke darmkanker. Op deze manier kunnen het bevolkingsonderzoek en erfelijkheidsonderzoek elkaar aanvullen.

, ,
Afdeling Klinische genetica, VUmc

Leenstelsel

Beleid voor de toekomst

Uit de eeuwige wens van studenten om kortingen en verdere subsidiëring van hun toekomst (Het is tijd voor een tegemoetkoming, Brieven, 20/10) blijkt een hang naar suikeroom ‘ome DUO’. We betalen voor elkaars toekomst, net als belastingen en pensioenen. Dat systeem is alleen houdbaar als het onderwijs beter wordt. Hoewel studenten niet meer het gemak van een gratis-geldstroom ervaren, is er voor de student die financieel minder op zijn of haar ouders kan vertrouwen een verhoogde aanvullende beurs, mogen studenten onbeperkt bijverdienen en stromen middelen terug in het onderwijs. Daarnaast is er een financieringssysteem gecreëerd waarop studenten kunnen terugvallen met een rente zo laag dat meer dan de helft van de studenten het gebruikt om te sparen. Dat de rente stijgt om kosten te dekken van het halveren van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten is gevolg van een nieuw kabinet dat keuzes maakt die ideologisch verschillen van die van een kabinet van weleer. Vragen om geldelijke tegemoetkomingen is terugkijkend beleid van vandaag willen compenseren. Kijk dus niet naar wat je ontbeert ten opzichte van je voorgangers, maar naar je toekomst. Een houdbaar onderwijssysteem, dát is de tegemoetkoming van de overheid.


Student

#MeToo

Maatschappij aan zet

Het bespreekbaar maken van seksuele intimidatie en aanranding is een belangrijke stap richting een ware geëmancipeerde maatschappij.

Slachtoffers van seksuele intimidatie hebben een stem gekregen. Hoe nu verder? Veel publieke figuren weten hier geen antwoord op en schuiven het probleem door en bestempelen het probleem als een ‘100 procent mannenprobleem’.

Daarmee ontken je de kracht van de vrouw. Vrouwen hebben deze revolutie in gang gezet door hun ervaringen te delen. Nu is het aan de maatschappij om deze revolutie kracht bij te zetten en er iets mee te doen. Laat onze samenleving de cursus voor mannen zijn. We moeten samen de voorbeeldfunctie vervullen. Samen laten zien dat we gelijk zijn door elkaar met respect en als gelijke te behandelen.

Spoorboekloos treinen

Gokken is onnodig

Doordat de NS een proef doet met ‘spoorboekloos rijden’ moet Rob Houtepen nu maar gokken wanneer hij met de trein van Amsterdam naar Maastricht kan (Brieven 23/10). Maar dat is een misverstand. Met de wat ongelukkig gekozen term ‘spoorboekloos’ bedoelt NS dat er zoveel treinen rijden, dat je niet meer in het spoorboekje hoeft te kijken. Echter: de treinen rijden nog steeds volgens een vaste dienstregeling. Die kun je gewoon opvragen via de reisplanner op je computer of telefoon. Als Rob dat doet, dan ziet hij dat hij nog steeds twee keer per uur rechtstreeks van Amsterdam naar Maastricht kan reizen. Alleen even opletten: op woensdag vertrekt zijn trein vijf minuten eerder dan op andere dagen.

Correcties/aanvullingen

Zedenzaak Valkenburg

In het artikel Dit zijn de Wallen van internet (18/10, p. 8) wordt gesuggereerd dat in de Valkenburgse zedenzaak een man van 21 jaar een meisje van 16 dwong tot seks met tientallen mannen. Dit is onjuist. De man heeft het meisje aangezet tot seks met tientallen mannen.