‘Schultz laat tekort van half miljard na’

Rekenkamer Het tekort zit bij Rijkswaterstaat, dat de miljoenen apart moet zetten voor reparatie en onderhoud van rijkswegen en waterwegen.

VVD-minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zadelt haar opvolger in een nieuw kabinet op met een begrotingstekort. Volgens de Algemene Rekenkamer kampt Rijkswaterstaat met een tekort van bijna een half miljard euro op de langetermijnfinanciering voor het beheer en onderhoud op wegen en vaarwegen.

Dat schrijft de Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2018 van het ministerie van Infrastructuur.

De Rekenkamer heeft recent de begrotingen van alle ministeries doorgelicht. „Alleen die van het ministerie van Infrastructuur en die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben budgettaire problemen van een dergelijke omvang”, zegt een woordvoerder van de Rekenkamer.

Het ministerie van Schultz ontkent de tekorten bij Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder gaat het niet om „een gat of een tekort, maar om financiële risico’s die zich wellicht na 2021 kunnen voordoen en waarvoor de minister een reservering heeft getroffen”. In totaal gaat het tot 2031 bij beheer en onderhoud om een bedrag van 33,9 miljard euro, aldus de zegsvrouw van het ministerie.

Reële tekorten

Het ministerie steggelt al jaren met de Rekenkamer over de inzichtelijkheid van de begrotingen van Rijkswaterstaat. Die is inmiddels verbeterd, schrijft de Rekenkamer. Maar „de middelen van Rijkswaterstaat lijken onvoldoende te zijn om uitgestelde werkzaamheden uit te voeren”. Het tekort bedraagt volgens de Rekenkamer 226 miljoen euro bij het hoofdwegennet en nog eens 244 miljoen euro bij het hoofdvaarwegennet. Volgens de woordvoerder is er, ondanks de ontkenning van het ministerie, sprake van serieuze financiële problemen en gaat het bij dat half miljard euro om „reële tekorten”.

Dinsdag heeft de Rekenkamer in een besloten bijeenkomst met de fractiespecialisten in de Kamer een toelichting op haar brief gegeven. Volgens D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten, is er inderdaad sprake van tekorten bij het onderhoud van het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet, maar kan er geschoven worden met andere posten bij Rijkswaterstaat. „Dat wordt wel een punt bij de begroting.”

Volgens Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zijn de door de Rekenkamer gesignaleerde tekorten ie begrotingstekorten een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van een nieuwe minister. „Je kunt schuiven in onderhoudsbudgetten en zaken uitstellen. Maar je moet dat onderhoud op enig moment wél uitvoeren en betalen.In het regeerakkoord is 2 miljard euro voor drie jaar opgenomen voor Het nieuwe kabinet stelt nu 2 miljard euro beschikbaar voor nieuwe infrastructurele projecten. Maar een aanzienlijk deel van dat bedrag zal nodig zijn om die door de Rekenkamer gesignaleerde tekorten weg te werken.”

Dit bericht is op 25 oktober om 11.49 bijgewerkt