Detacheringsrichtlijn

Gelijk loon voor gelijk werk binnen de EU

De Europese Unie past haar regels aan voor Europese werknemers die in een ander EU-land werkzaam zijn. Zij krijgen daardoor betere arbeidsvoorwaarden. Niet langer dient de buitenlandse werknemer het minimumloon te ontvangen voor zijn werkzaamheden in het ‘gastland’, maar het cao-loon voor de sector. Ook krijgt hij recht op vakantiedagen en toeslagen. Daarmee wordt gelijk werk gelijk beloond. Dit moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Een Oost-Europese bouwvakker zal vanaf 2021 eenzelfde salaris en arbeidsvoorwaarden krijgen als een Nederlandse collega. Circa 2 miljoen Europese werknemers zijn tijdelijk in een ander EU-land aan het werk. Het voorstel om gelijk loon voor gelijk werk in te voeren stuitte op verzet van verschillende Oost-Europese en Baltische lidstaten. (NRC)