Brieven

Ministerpost defensie

Problemen bij Defensie vereisen minister met meer ervaring

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Arm Defensie. Nadat iedereen over elkaar heen is gevallen om te vertellen hoe slecht de Nederlandse krijgsmacht eraan toe is, worden nu opnieuw twee bewindslieden aangesteld die vrijwel geen enkele ervaring hebben met de materie. Dochter zijn van een beroepsofficier mag dan een handige kwaliteit zijn – je veronderstelt begrip van de militaire mindset – en werk voor de Stichting Oorlogsgraven een wat macaber aanknopingspunt, maar het is beslist onvoldoende om de stevige beslissingen te nemen die gaan over leven en dood, laat staan een heroriëntatie van onze defensie te bewerkstelligen.

Hoe werkt de NAVO, wat is het Force Generation-proces, wat kan ik doen met een onderzeeër, welke vragen moet ik stellen over een militair veldhospitaal om de kwaliteit te kunnen inschatten, wat moet ik mij voorstellen bij een operatie van special forces om een vliegtuigcrashsite te beveiligen, etcetera. Als er geen enkel idee is hoe een en ander in zijn werk gaat, is uiterst moeilijk adequaat overleg te voeren met de militaire commandanten of een koers in parlement te verdedigen. Deze benoemingen getuigen van gebrek aan begrip voor de ernst van de situatie waarin het ministerie van Defensie en de krijgsmacht zich bevinden. Arm Defensie.


oud-NAVO-ambtenaar